Fakin napoveduje, da bodo prihodki zavoda do konca leta predvidoma za 15,1 milijonov evrov nižji od predvidenih s finančnim načrtom, odhodki pa višji od načrtovanih za 16,6 milijona evrov.

Zavod beleži nižje prihodke predvsem zaradi nižjih prispevkov od pričakovanih, višji odhodki pa so predvsem na račun arbitraž, širitev programov, izplačila regresa za lansko leto, zavrnitev znižanja plač v javnem sektorju in višje stopnje DDV.

Poleg prenosa plačil zapadlih obveznosti na prihodnje leto, ki so ga že predvideli s finančnim načrtom, bo v zdravstveni blagajni ob koncu leta zmanjkalo še za 31,7 milijona evrov, katerih plačilo bodo prav tako zamaknili na prihodnje leto. Skupaj bodo tako na naslednje leto prenesli okoli 80 milijonov evrov plačil. Zadnja sredstva bodo v decembru nakazana med 12. in 15. decembrom, pravi Fakin.

Skupaj s prenosom bodo odhodki zavoda v prihodnjem letu za predvidoma 151,2 milijona evrov višji od prihodkov. V dosedanjih pogovorih z ministrstvom za zdravje in ministrstvom za finance so se dogovorili, da bi na leto 2015 ponovno zamaknili plačila v višini 48,7 milijona evrov, da ne bi usklajevali cen zdravstvenih storitev z inflacijo, kar bi v zdravstveno zavarovalnico prineslo okoli 14 milijonov evrov, je pojasnil Fakin.

Tako bi v prihodnjem letu ostalo 89,5 milijona evra minusa. Če bo v petek sprejet interventni zakon, katerega izkupiček na letni ravni znaša nekaj manj kot 36 milijonov evrov, pa bi bilo treba sprejeti še za več kot 50 milijonov evrov varčevalnih ukrepov, da bo leto 2014 izravnano.

ZZZS je že zaprosil ministrstvi za finance in za zdravje za usmeritve pri pripravi ukrepov. Med možnimi ukrepi, ki jih Fakin omenja, je prenos sredstev iz državnega proračuna, kar bi bilo po njegovem mnenju najbolj smiselno, predlaga tudi znižanje davka na zdravila, v poštev pridejo tudi še dodatno nižanje cen izbranih zdravstvenih storitev itd. Fakin pravi, da so to možnosti, ki pridejo v poštev in med katerimi bo treba izbirati, a se zaveda, da nobena ne bo lahka.

Fakin napoveduje, da prihodnje leto ne bo lahko za zdravstveno blagajno, a pomirja, da so naše težave v primerjavi s položajem zdravstva v nekaterih sosednih državah, kot sta Madžarska in Hrvaška, bistveno manjše. "Verjetno bomo v letu 2014 tekli še dva ali tri kroge in skušali dodatno zagotavljati denar za ohranitev kakovosti, ali pa bo treba zniževati zdravstvene pravice. Odločalo se bo izključno med tem dvema možnostma," meni Fakin.

Skupščina ZZZS, ki je še zadnjič zasedala v sedanji sestavi, danes ni obravnavala spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in pravilnika o medicinskih pripomočkih, kot je bilo sicer predvideno, saj je ministrstvo za zdravje zaprosilo za še nekaj tednov časa za usklajevanje dokumentov.