»Takšnega primera še nisem srečal. Če bi tovrstne posle, pri katerih gre za očitna 'bypass' nakazila, zaznal v funkciji prisilnega ali stečajnega upravitelja, bi o njih zagotovo obvestil policijo,« je obvodna nakazila Mestne občine Maribor za Dnevnik komentiral ugledni pravnik in stečajni upravitelj, ki ni želel biti imenovan.

Vse več sumljivosti razkriva poslovna praksa Mestne občine Maribor pod vodstvom Andreja Fištravca. Kot smo objavili v Dnevniku, je občina več mesecev nakazovala denar v zneskih od 24.000 do 27.000 evrov na fiduciarni račun odvetnika Petra Pečeta. Plačevala je račune podjetju ZIM (Zavod za izgradnjo Maribora), ki je v skoraj 99-odstotni lasti občine in je zaradi razvpitega projekta Mariborsko kulturno središče (Maks) zabredlo v velike likvidnostne težave.

ZIM je imel od maja blokirana oba transakcijska računa, zato se je najprej vsililo vprašanje, kako zaposleni sploh prejemajo plače, če je podjetje že več kot 140 dni v blokadi. Na Mestni občini Maribor so nam odgovorili, da odvetniku ne nakazujejo denarja za plače zaposlenih ZIM, temveč mu plačujejo stroške financiranja zalog, ki jih morajo poplačati svojemu podjetju na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju investicije. Omenjeni stroški zalog bremenijo podjetje Meteorit, ki bi moralo graditi Maks in je zato že leta 2011 nakupilo za več sto tisoč evrov gradbenega materiala. Zato denar terja od pogodbenega partnerja ZIM, ta pa terjani denar pričakuje od občine.

Kot so nam pojasnili na občini, se mesečna nakazila na fiduciarni račun niso izvajala na osnovi kakšne vložene tožbe ali izvršbe, kot bi smeli pričakovati, temveč zgolj zato, ker je odvetnik Peče občini »zagrozil« z izvršbo, čemur so se skušali izogniti.

Blebetavi svetovalec razkril bistveno okoliščino

V članku smo še opozorili na okoliščino, da je občina omenjena nakazila na fiduciarni račun ustavila natanko takrat, ko se je za te posle začel zanimati Dnevnik. Minuli teden je namreč denar nakazala neposredno na račun ZIM. Po objavi članka se je na enem od družabnih omrežij oglasil Saša Pelko, Fištravčev pogodbeni svetovalec za odnose z javnostmi. »Ne Dnevnikova radovednost, pač pa le deblokada transakcijskega računa ZIM (ki se je zgodila 17. oktobra) je prekinila 'čudna nakazila',« je tam Pelko razložil spremembo.

Klepetavi Fištravčev svetovalec je s tem razkril, česar v županovem kabinetu niso hoteli napisati, potem ko so več kot teden dni sestavljali svoj odgovor na naša vprašanja. Občina je fiduciarni račun odvetnika potemtakem izkoristila zato, ker denarja ni hotela nakazovati na blokirani transakcijski račun ZIM, saj bi potem stekel v žep upnika.

Račune ZIM je namreč blokiralo podjetje Meteorit. »S projektom Maks smo utrpeli za 650.000 evrov stroškov, ZIM pa nam ni plačal niti evra,« nam je razloge o vloženi izvršbi sporočil Meteoritov direktor Kristijan Gajšek. Za gradnjo Maksa so že organizirali gradbišče, pripravili projekte, nakupili posebne ovalne cevi iz Anglije in železno armaturo. Ker jim niso plačali ničesar, so vložili predlog za izvršbo in predhodno odredbo, s katero bi se kot upnik vpisali na nepremičnine ZIM.

Minuli teden je Gajšek umaknil blokado, saj ne bi imel nič od tega, če bi ZIM zgrmel v stečaj. Obenem je ZIM umaknil svoj ugovor zoper Meteoritovo predhodno odredbo na zastavno pravico na nepremičnine ZIM in je ta postala pravnomočna. Gajšek pravi, da je za dejstvo, da je občina plačevala denar na fiduciarni račun odvetnika, izvedel prejšnji mesec. Tudi iz teh nakazil ni dobil niti evra, čeprav se naj bi nanašala na strošek njihovih zalog. Če bi bili ti evri nakazani na račun ZIM, bi se na podlagi izvršbe stekli na njegov račun. Zaradi obvodnega nakazovanja je bil Meterorit po oceni odvetnika oškodovan za več kot 100.000 evrov.

Če bi se s tem primerom dejansko začela ukvarjati policija ali tožilstvo, jih bo zagotovo zanimalo tudi, za kaj je bil porabljen denar, ki ga je občina nakazala na fiduciarni račun ZIM. Direktor podjetja Franc Beber nam je včeraj sporočil, da ZIM nima več blokiranih transakcijskih računov. »Sredstva, ki so bila na fiduciarnem računu odvetnika, so bila prenesena na transakcijski račun družbe ZIM,« je zapisal Beber.