Zaradi postopkov likvidacije Probanke in Factor banke so nekatere slovenske družbe že v likvidnostnih težavah, saj jim bodo v kratkem zapadla najeta posojila, do novih pa zaradi hudega posojilnega krča na trgu še niso prišla.

Med družbami, katerih poslovanje je financirala Probanka, je celjski Kovintrade, ki je lani skupaj s hčerinskimi podjetji ustvaril več kot 150 milijonov evrov prihodkov. V kratkem naj bi Kovintradu zapadlo v plačilo za približno šest milijonov evrov posojil, zaradi česar je uprava pod vodstvom Marka Staroveškega že zaskrbljena, zatrjujejo naši viri iz bančnih krogov.

Staroveški je pojasnil, da poslovanje Kovintrada financirajo še druge banke in da posojila Probanke še niso zapadla v plačilo. Z bankami se družba že dogovarja o reprogramiranju posojil, najetih pri Probanki. Teh je po naših informacijah za okoli šest milijonov evrov. Od vsote vseh sredstev v višini 103,4 milijona evrov je imela konec lanskega leta Skupina Kovintrade približno tri četrtine dolžniškega kapitala. Od tega zneska je bilo za skoraj 48 milijonov evrov dolgoročnih in kratkoročnih posojil. Čeprav je obstoječa struktura kapitala po mnenju Staroveškega običajna za trgovsko podjetje, jo nameravajo v prihodnosti na zahtevo bank spremeniti, tako da bodo poslovanje v večji meri financirali z lastniškim kapitalom.

Po besedah Staroveškega se kriza pri nas pozna bolj kot v tujini. V prvih devetih mesecih letošnjega leta je Kovintrade dosegel 98 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je manj kot v enakem obdobju lanskega leta. Padec prodaje je predvsem posledica zniževanja cen različnih surovin, ki se uporabljajo v metalurgiji in s katerimi družba trguje. Te so se letos znižale za 15 odstotkov, medtem ko nadaljnjega padca Staroveški več ne predvideva. Po načrtih naj bi prihodki od prodaje letos znašali okoli 130 milijonov evrov, kar je občutno manj od lanskoletnih 151,3 milijona evrov. Medtem ko je Skupina Kovintrade leta 2011 ustvarila 1,4 milijona dobička iz poslovanja (EBIT), je v lanskem letu pridelala 1,6 milijona evrov izgube. Na drugi strani se je čisti dobiček zmanjšal za dobro tretjino, na 650.000 evrov. V Skupini Kovintrade je sicer približno 200 zaposlenih.

Lastniška struktura Kovintrada je razpršena. S skoraj desetodstotnim deležem je največji lastnik Celjski sejem, za katerega je Staroveški dejal, da gre za strateškega lastnika. Preostale delničarje predstavljajo zaposleni, pri čemer največji od njih, nekdanji predsednik uprave Iztok Seničar, obvladuje slabih sedem odstotkov delnic družbe.