Sodišče mu ni ponudilo izhoda

Udeleženec v postopku Ivan Bertole je nad razsodbo sevniškega okrajnega sodišča ter vrhovnega sodišča v Ljubljani, da nima pravice posegati v sosedovo lastnino, razočaran zlasti zaradi tega, ker, kot pravi, ne eni ne drugi niso v celoti prisluhnili njegovim navedbam, temveč so neživljenjsko sledili zgolj črki zakona. »Na sodišču je beseda v glavnem tekla le o tem, da na delu zemljišča tik ob sicer zapisani služnostni poti kopljem, kosim travo in škropim s herbicidi, zaradi česar so razsodili, da sem dolžan opustiti vsakršno poseganje v lastninsko pravico tožnika, in ne o tem, da mi je kratena pravica normalnega dostopa do hiše. Od neurja in meteornih voda je služnostna pot namreč tako razrita, da nama z ženo ne omogoča več zanesljivega dostopa z avtomobilom. Sosed (brat, op. p.) pa ob vsakem poskusu sanacije razrite površine kliče policijo ali nas ovaja na sodišču zaradi motenja posesti. Skrbi naju, da nekega dne z avtom res ne bova mogla več do hiše, kajti nisva več tako mlada,« nam je potožil Bertole, ki upa, da bo objava v časniku sodnim krogom le dala vedeti, da z njegovim primerom nekaj ni v redu.

Kaj ukreniti, ko dogovor ni mogoč?

V iskanju odgovorov na vprašanje, ali za Bertoleta obstaja možnost rešitve vprašanja sanacije dovozne poti, smo naleteli na razlage, ki ne povsem, deloma pa vendarle nakazujejo izhod iz nastalega položaja. Na ministrstvu za infrastrukturo in prostor menijo, da bi se moral lastnik stanovanjske hiše glede uporabe in sanacije vendarle sporazumeti z lastnikom zemljišča, prek katerega poteka dovozna pot, saj v nasprotnem primeru, kot je ugotovilo že sodišče, pomeni samovoljno poseganje in motenje posesti, medtem ko na uradu varuhinje človekovih pravic predlagajo, naj jim oškodovanec svoj primer čim bolj podrobno opiše, da bodo v primeru morebitnega odkritja pomanjkljivosti v zakonodaji lahko predlagali spremembo.

Po danes veljavni zakonodaji do tako spornega primera po besedah vršilke dolžnosti načelnice Upravne enote Sevnica Mojce Dolar najverjetneje ne bi moglo priti, saj mora projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja vsebovati tudi minimalno komunalno oskrbo objekta, ki med drugim vključuje dostop do javne ceste. Njene nadaljnje besede, da urejanje služnostne poti ne šteje za motenje posesti in da preprečevanje urejanja take poti, nasprotno, predstavlja motenje služnosti Bertoletu, vendarle dajejo nekaj upanja za rešitev zanj tako velikega problema, vendar se sodišču tudi v tem primeru najverjetneje ne bo mogel izogniti.