Na ljubljanski mestni občini skopo pojasnjujejo, da je bila leta 2010 na natečaju izbrana nova ljubljanska klop in da se je letos začel prvi del zamenjav, v celoti pa naj bi nove klopi nadomestile stare v treh letih. Letos jih bodo zamenjali 166, prihodnje leto pa še 73 – od tega jih bo imelo naslon le 38. Čez zimo bodo postavili le podstavke, spomladi pa še lesene dele, pojasnjujejo na občini.

Posel, vreden »okoli 190.000 evrov«, je tudi tokrat dobilo podjetje KPL, sicer občinski koncesionar za vzdrževanje cest. Na vprašanje, kako je bilo podjetje izbrano za omenjeni projekt, na občini odgovarjajo, da ima Mestna občina Ljubljana pogodbo za vzdrževanje zelenih površin podpisano z javnim podjetjem Snaga, njen podizvajalec pa je tudi KPL, ki je bil izbran na Snaginem javnem razpisu. Spomnimo, da je KPL prenavljal tudi Čopovo ulico, Petkovškovo nabrežje in Novi trg, in to brez javnega razpisa, ampak kar v sklopu koncesijske pogodbe za vzdrževanje cest.

Kako na občini opravičujejo »okoli 190.000 evrov« vredno investicijo? Pojasnjujejo, da v sklopu vzdrževalnih del redno vzdržujejo klopi in menjavajo dotrajane dele. Ohranjene dele obstoječih klopi bodo uporabili pri vzdrževanju preostalih enakih klopi v Ljubljani – denimo v parkih in na otroških igriščih. »Nova klop bo glede na izbrane materiale bolj trpežna, kar pomeni bistveno manj rednega vzdrževanja kot doslej.«