Z dogovarjanjem so podjetja kršila zakon o preprečevanju omejevanja konkurence in pogodbe o delovanju EU, zaradi kartelnega dogovarjanja pa so bile cene zdravil na debelo ves čas na najvišji dopustni ravni ali višje, kot bi bile, če bi obstajali konkurenčni pritiski med podjetji.

Agencija je podjetja pozvala, naj, če tega še niso storile, takoj prenehajo s kršitvijo. Omenjena podjetja imajo možnost pritožbe na odločbo agencije, ki še ni pravnomočna.

Postopek proti podjetju Nensi je AVK ustavila.

Podjetja vztrajajo, da s svojimi ravnanji niso kršila prava varstva konkurence

Kemofarmacija in Salus, ki imata največji tržni delež, sta se glede cen zdravil, oddaje ponudb in delitve trga dogovarjala vsaj od 10. decembra 2007, Farmadent in Gopharm pa sta se jima pridružila kasneje. Prvi leta 2008, Gopharm pa leto kasneje.

Podjetja so v času postopka nasprotovala ugotovitvam AVK in vztrajajo, da s svojimi ravnanji niso kršila prava varstva konkurence, očitke agencije pa zavračajo kot neutemeljene.

Kot kažejo ugotovitve agencije, so si bile v postopkih javnega naročanja pri javnih lekarniških zavodih ponudbe vseh štirih podjetij večinoma enake v delu, ki se nanaša na ceno in popuste za dobavo zdravil.

Podjetja so v svoj zagovor dejala, da je to posledica regulacije cen zdravil, po kateri morajo veletrgovci z zdravili zdravila prodajati po reguliranih cenah in ne smejo prodajati zdravil po drugačnih cenah, tudi nižjih ne.

AVK: Podjetja so se dogovorila tudi o delitvi javnih naročil javnim lekarniškim zavodom

A stališče AVK je, da veletrgovcem v razmerju do svojih kupcev, torej vključno javnih lekarniških zavodov, ni bilo prepovedano nižati cen zdravil s tem, da bi na javnih razpisih oddali ponudbe za dobavo zdravil z nižjo ceno oziroma s popusti na veljavne cene zdravil.

Da so podjetja pri odločanju cen zdravil in oddaji ponudb v postopkih javnih naročil za dobavo zdravil javnim lekarniškim zavodom delovala usklajeno, po oceni AVK kažejo tudi dokazi, ki presegajo preprosto ugotovitev vzporednega delovanja.

Agencija je tudi ugotovila, da so omenjena štiri podjetja dogovorila tudi o delitvi javnih naročil javnim lekarniškim zavodom, in sicer tako, da so upoštevali podatke o deležih dobav posameznega podjetja v preteklem obdobju. Na ta način so ohranjala svoje tržne deleže.