Predstava, ki so jo včeraj na redni 33. seji izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije odigrali njeni člani, je bila popolna. Eminentna četica, ki jo je vodil od prejšnjega tedna vršilec dolžnosti predsednika SZS Enzo Smrekar, je delovala usklajeno kot dobro utečen stroj. Generalke pred javnim nastopom izvršilni odbor bojda ni imel, se je pa na delno odprti seji predstavil po dolgem času. Posledično je javnost v pestrem dogajanju zadnjih let, ko so se zamenjali trije direktorji ter dva predsednika, ves čas ugibala, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati. Slednja naj bi bila po zagotovilih Smrekarja ter vplivnega izvršilnega odbora odslej vedno odprta.

»Veliko vprašanj smo prejeli na temo zadnje seje izvršilnega odbora, v kateri sem do volilne skupščine kot vršilec dolžnosti prevzel vodenje Smučarske zveze Slovenije. Odločili smo se, da javnosti pokažemo, kaj delamo in o čem govorimo. Le o točkah, ki so poslovna skrivnost in zadevajo finančne obremenitve zveze, se bomo pogovarjali za zaprtimi vrati. S tem dejanjem želimo dati tako javnosti kot vsem sponzorjem jasen signal, kako želimo delati v bodoče,« je po uri in četrt dejal Enzo Smrekar ter se še nekoliko ozrl na aktualno dogajanje, v katerem se Primož Ulaga še naprej čuti kot predsednik športne panoge z najvišjim proračunom v državi: »Naj še enkrat ponovim. Primož Ulaga je bil prisoten na 32. seji izvršilnega odbora. Na njej smo mu predstavili nekatere obremenilne dokaze zoper njega. V primeru, da Primož Ulaga ne bi odstopil, bi sklicali izredno volilno skupščino, na kateri bi klubom predstavili, za kaj pravzaprav gre. Ulaga se je pred vsemi nami odločil, da bo odstopil. V času glasovanj ni imel nobenih ugovorov. Od preklica opravljanja njegove funkcije pa ni več član izvršilnega odbora.«

Enzo Smrekar je še pojasnil, da je Smučarska zveza Slovenije na upravno enoto vložila postopek o spremembi zakonitega zastopnika SZS ter zaključil: »Seznanili smo se s sklepom komisije, ki smo jo imenovali, da pregleda dokumentacijo delovanja Primoža Ulage. Imeli smo vtis, da je šlo za nepravilno, bolje rečeno neetično delovanje. Nismo strokovnjaki, da bi odločali o kazenskih aspektih, zato bo komisija to predala pristojnim organom.«

»Naše poslanstvo je, da delujemo v dobro športa, ne da se ukvarjamo sami s seboj. Zato bomo delovali javno in transparentno,« je pojasnil Srečko Medven, Janez Kocijančič pa je povedal: »V trenutku, ko smo nekatere očitke Primožu Ulagi videli na papirju in niso bili zgolj govorice, smo ukrepali ter sprožili postopke. Ali sta pismo Andraža Kopača (poslovnega direktorja smučarske zveze – op. p.) ter protest nordijskih tekmovalcev sprožila vrh ledene gore ali se v ozadju skriva še kaj drugega, bo pokazal čas. Menim, da bo problem, ki se trenutno odvija na smučarski zvezi, v prihodnosti v športu večkrat prisoten. Naj prevlada načelo etike ali denarja? V vseh zakonih jasno piše, da je funkcija predsednika amaterska, tega načela pa se drži vseh 67 nacionalnih panožnih zvez v Sloveniji kot tudi 50 smučarskih zvez v Evropi. Zakaj bi bila Slovenija kakšna izjema?«

Andraž Kopač je predstavil finančno poročilo po sezoni 2012/13, v katerem je imela SZS 58.000 evrov več prihodkov kot odhodkov. Najboljše poslovne rezultate znotraj panog smučarske zveze ima biatlon, ki presežek prihodkov namenja biatlonskemu središču na Pokljuki. Najslabše pa so v zadnjih sezonah poslovali v nordijskem delu reprezentance, kjer primanjkljaj po besedah Kopača znaša 337.000 evrov. Polovico tega zneska naj bi pokrili s pogodbami v tekoči sezoni, polovico pa v poolimpijski sezoni, saj je bil podprt predlog Ljuba Jasniča, da je v olimpijski sezoni najpomembneje tekmovalcem zagotoviti optimalne pogoje. Alpski smučarski dolg se je v dveh sezonah zmanjšal za 162.000 evrov, preostali minus v višini 138.000 evrov pa naj bi »alpinci« pokrili po olimpijski sezoni.