Z ministrstva nobenega odgovora

Problem je v tem, da za gradnjo na zemljiščih, za katera je podeljena stavbna pravica, ni mogoče najeti posojila, ki bi se zavarovalo s hipoteko. Glede na to, da je družba v stoodstotni lasti občine, bi jo po mnenju direktorice Danice Doberšek morali v takih zadevah obravnavati drugače kot preostala podjetja. Da bi vendarle našli rešitev, ki bi omogočila gradnjo, so Nepremičnine pred dvema mesecema na finančno ministrstvo poslale prošnjo, naj jim pojasnijo, kako si v zakonu o financiranju občin razlagajo pojem stavbne pravice, oziroma naj jim čim prej sporočijo, ali je po njihovem mnenju za podjetja v lasti občine vendarle možno posojilo zavarovati s hipoteko. Finančno ministrstvo je zadevo odstopilo ministrstvu za javno upravo, od koder pa ni nobenega glasu. Doberškova je razočarana, da jim ministrstvo ni sporočilo niti imena in priimka osebe, ki je prevzela njihov primer. Časa namreč nimajo več veliko. Čeprav bi se na razpis stanovanjskega sklada lahko prijavili tudi prihodnje leto, se bojijo, da bo do takrat denarja, ki je na voljo, zmanjkalo in bodo ostali praznih rok.

Nov vrtec za 175 otrok

Razveseljivo pa je, da se je na Hudinji v teh dneh vendarle začela gradnja novega vrtca, v katerem bo prostora za kar 175 otrok. Na javnem razpisu je bilo kot najugodnejši izvajalec izbrano podjetje Kolektor Koling iz Idrije, ki je pred dnevi že podrlo drevesa ob robu gradbišča in začelo izkope ter druga pripravljalna dela. S pogodbo, ki so jo predstavniki podjetja z županom Bojan Šrotom podpisali v začetku oktobra, so se zavezali, da bodo vrtec z devetimi oddelki, zunanjim otroškim igriščem in parkiriščem zgradili do jeseni 2014. Naložba je ocenjena na dobrih 2,1 milijona evrov, ki so zagotovljeni v občinskem proračunu oziroma v načrtu razvojnih programov Mestne občine Celje za letošnje in prihodnje leto.

Glorjana Veber, predstavnica za odnose z javnostmi na celjski občini, pravi, da se v celjski občini število otrok, ki so vpisani v vrtec, v zadnjih letih povečuje. Še najbolj opazno je povečanje števila otrok prvega starostnega obdobja, za katere je najtežje dobiti prosto mesto, tako da morajo starši varstvo poiskati pri zasebnikih ali pri babicah in dedkih. Na centralnem čakalnem seznamu je kar 91 malčkov, ki čakajo, da bodo lahko prvič zakorakali v vrtec.