»Po preučitvi besedila pogodbe smo ugotovili, da se z zapisanimi omejitvami pri razpolaganju z javnim interesom, ki so celo strožje od zakonskih, ne moremo strinjati. Za iskanje najprimernejše rešitve si moramo tako na občini kot na ministrstvu vzeti nekaj časa. Upam, da bomo ustrezno spremenjeno pogodbo podpisali prihodnji teden,« nam je včeraj zaupal Molan.

Nekdaj tisoč zaposlenih, danes vsega nekaj deset

V Brežicah so na ponudbo obrambnega ministrstva o prenosu nepremičnin znotraj velikega kompleksa nekdanjega Tehničnega remontnega zavoda (TRZ) Bregana, ki je do razpada Jugoslavije veljal za enega največjih vojaških servisnih centrov tedanje JLA in je zaposloval do 1000 delavcev, pristali letos poleti, ko je postalo jasno, da ministrstvo zaradi finančne krize in nižanja proračuna svojih obveznosti do občine, dogovorjenih julija 2007, ne bo zmoglo uresničiti. V skladu z dogovorom bi morali na ministrstvu občini Brežice na račun njenega soglašanja s projektom širjenja vojaškega letališča Cerklje ob Krki za urejanje lokalne infrastrukture vsako leto nakazati do 600.000 evrov, vendar se tej vsoti nikoli niso približali.

Celoten kompleks nekdanjega TRZ obsega blizu 30 hektarjev. V prvem desetletju po osamosvojitvi Slovenije je tam na račun vsega 20 kilometrov oddaljene hrvaške prestolnice zelo zaživela trgovska dejavnost. Ta ni cvetela niti polnih pet let, saj Zagrebčani po prihodu tujih trgovskih družb na obrobje njihovega mesta nenadoma niso imeli več razloga oblegati TPC v Slovenski vasi. Ta danes spominja na mesto duhov, saj v njem deluje le še nekaj manjših proizvodnih obratov in vsega dve prodajalni.

Najemniki že znani

Poletno odločitev občinskih svetnikov, da kljub pomislekom ponudbo ministrstva o prevzemu parcel s štirimi proizvodnimi halami, ocenjenih na 1,2 milijona evrov, po načelu bolje vrabec v roki kot golob na strehi vendarle sprejmejo, so nekateri ocenili kot slabo in nekoristno. Toda na občini menijo drugače. Še pred podpisom pogodbe so proizvodne hale namreč ponudili v najem, pri včerajšnjem odpiranju prejetih vlog pa so ugotovili, da je interesentov celo več, kot je na voljo razpoložljivih objektov. Med ponudniki prevladujejo tisti s proizvodno dejavnostjo in vse kaže, da bi lahko že v kratkem odprli približno 40 novih delovnih mest.