Prvič je akademski zbor zahteval Jesenškovo razrešitev 29. marca. Vendar rektor Rebolj tedaj ni želel sprejeti odločitve. To je argumentiral z izgovorom, da gradivo akademskega zbora ni bilo ustrezno pripravljeno, in dodal še vrsto drugih formalističnih zahtev. Zbor se je 8. maja sestal znova in na glasovanju spet sprejel sklep, da naj rektor razreši dekana in namesto njega imenuje vršilca dolžnosti, ki bo izpeljal sanacijo fakultete. Jesenšku so očitali, da ni izvedel te sanacije, čeprav je fakulteta lani ustvarila skoraj 460.000 evrov globok primanjkljaj. Odgovoren naj bi bil za netransparentno finančno poslovanje fakultete, nedopustno naj bi se vpletal v habilitacijske postopke in vodil neustrezno kadrovsko politiko.

Rebolj je potreboval kar pet mesecev za odločitev, da njihovega sklepa ne bo upošteval. »Ogorčeni smo nad to potezo,« nam je včeraj sporočila predsednica akademskega zbora fakultete Marina Tavčar Krajnc. Po njeni oceni je to posledica popolnega nespoštovanja in ignorance zakonito sprejete in legitimne odločitve akademskega zbora. »S svojo odločitvijo je rektor sočasno izrazil zaupanje v nadaljevanje vodenja fakultete s strani dekana Jesenška, hkrati pa razveljavlja zadnjo dekanovo sporno ocenitev uspešnosti dela pedagoških in raziskovalnih delavcev. Kako si rektor predstavlja vodenje fakultete ob popolnem nezaupanju akademskega zbora in njegovem načrtovanem protektoratu, ne vemo,« je dejala predsednica.