Janko Turnšek je v zameno za družbo Elektro Turnšek iz Celja, ki jo je pred dnevi prodal Telemachu, na svoj bančni račun prejel več kot 13 milijonov evrov, je razvidno iz dokumentov, ki smo jih pridobili v uredništvu Dnevnika. Če po letu dni ne odkrijejo večjih nepravilnosti ali nepredvidenih stroškov, se podjetniku obetajo še štirje milijoni evrov.

Vsa vrednost posla po naših informacijah presega 25 milijonov evrov. Naš največji kabelski operater je namreč poleg sredstev, ki so že bila in še bodo nakazana na Turnškov račun, poplačal tudi nekatera njegova posojila. Obenem je moral predčasno vrniti posojila, ki so jih najemala druga Turnškova podjetja in za poplačilo katerih je jamčil Elektro Turnšek. Telemach je z nakupom glavnega kabelskega operaterja v Celju nase prevzel tudi za slabih pet milijonov evrov dolga do bank in drugih posojilodajalcev.

Telemach drago kupil glavnega igralca v Celju

Skupina Telemach bo, kot smo že poročali, podse dobila družbo, ki je sedemkrat manjša od nje in ji je uspelo v letu 2012 zadržati prihodke pri okoli devetih milijonih evrov. Njen denarni tok iz poslovanja (EBITDA), ki se običajno uporablja pri določitvi vrednosti družbe, je medtem znašal tri milijone evrov in bil občutno višji v primerjavi z letom 2011. Za boljšo sliko, Telemach trenutno s svojimi hčerami obvladuje več kot 50 odstotkov vseh kabelskih priključkov v Sloveniji, Elektro Turnšek pa ima šestodstotni tržni delež.

Da prevzemna cena za operaterja, ki naj bi imel 20.000 uporabnikov, krepko presega 1000 evrov na posameznega naročnika, je krivo predvsem to, da se je v boj za nakup vključil tudi Telekom Slovenije. Telemach si je namreč na vsak način prizadeval doseči popolno obvladovanje knežjega mesta, saj se je tik zatem začela (in zaključila) prodaja njegovega lastnika – sklada MID Europa Partners. Vmes je Telemach konsolidiral slovenski trg, prevzel nekaj manjših igralcev in se vključil v regionalno skupino United Group.

Na drugi strani so Turnška v prodajo družinske družbe prisilile banke in visoki dolgovi, ki si jih je nakopičil na dosedanji poslovni poti. Pred kratkim je namreč ustavila proizvodnjo njegova tovarna EMO ETT, ker ji banke niso želele odobriti pol milijona evrov posojila. Že pred časom se je celjski podjetnik podal tudi v zahodnoafriško državo Sierra Leone, kjer ima v lasti kamnolom in posoja v najem težko gradbeno mehanizacijo in opremo.

Preostali milijoni končali pri bankah

Tako ni presenetljivo, da je šel velik del kupnine za druge Turnškove posle. V prvi vrsti je moral Telemach poplačati 372.000 evrov visoko premostitveno posojilo, ki ga je Turnšek letos najel pri Darku Klariču, solastniku največje oglaševalske agencije pri nas. Drugega mu niti ni preostalo, saj je imel Klarič na lastništvu Elektra Turnšek vpisano zastavno pravico. Klarič je od Telemacha dobil 390.000 evrov.

Telemach je Banki Celje vrnil tudi milijon evrov posojila, ki ga je s poroštvom Elektra Turnšek najelo podjetje GNV. To se ukvarja z nadgradnjo gasilskih vozil in gasilske tehnike, lani pa je iz stečajnih mas gradbenih podjetij na veliko odkupovalo gradbeno mehanizacijo. Tričetrt milijona evrov je šlo za obveznosti EMO ETT do Probanke, Banke Celje in NLB, še dober milijon evrov pa je bil Turnškov s.p. dolžan Banki Koper. Posel vključuje tudi Turnškov osebni dolg do Elektra Turnšek. Konec maja letos, le nekaj dni pred podpisom pogodbe o prodaji, je namreč od svoje družbe za pol milijona evrov odkupil njene slabe terjatve.

Telemach je v skladu s pogodbo na skrbniškem računu zadržal nekaj več kot štiri milijone evrov. Sredstva bodo namenjena kritju nepredvidenih obveznosti, škod in stroškov. Prvo polovico bo Turnšek dobil v začetku aprila, preostanek pa oktobra prihodnje leto.