Pomen dvostranskega dogovarjanja je izpostavil tudi Milan Lukić, predsednik ZDS, ki pravi, da je dvostranski dialog med sindikati in delodajalci nujen, »sploh v času največje gospodarske krize, ki ji v Sloveniji še ni videti konca, in po dolgih letih spremenjenega zakona o delovnih razmerjih. Namen kongresa pa je delodajalce spoznati tudi s projektom Pogajalska šola – usposabljanje pogajalcev delodajalcev za kolektivna pogajanja.«

Na kongresu bodo izhodišča za pogajanja prvič predstavili širšemu krogu. »Pogajanja na bipartitni ravni naj zmeraj potekajo za pogajalsko mizo in ne prek medijev,« je poudaril Lukić, ki meni, da je pred Slovenijo še eno zahtevno leto, predvsem zaradi razmer doma. »Še vedno ostaja problem zagotavljanje kreditnega potenciala, država uvaja vedno nove davke, razbremenitev pa po napovedih vlade ni pričakovati. Tako dolgo pričakovana privatizacija se še ni zgodila, tudi upravljanje podjetij v državni lasti ne odraža kriterijev, ki jih pričakujeta OECD in evropska komisija. Pod takimi pogoji ni pričakovati, da bi bilo gospodarstvo sposobno za nov zagon v letu 2014, kar potrjujejo tudi najnovejše napovedi domačih in tujih inštitucij. Vsekakor bo treba Slovenijo temeljito reorganizirati, si postaviti jasne cilje, ki jih želimo doseči do denimo leta 2020, nato pa v obliki najširšega možnega konsenza priti do skupnega dokumenta, ki bo jasno pokazal, da vemo, kaj hočemo, in da vemo tudi, kako, s kom in s čim bomo to uresničili,« poudarja prvi mož ZDS. Po njegovem mnenju mora biti končni cilj to, da »bomo čim prej ustvarili vsaj deset tisoč delovnih mest več od tistih, ki smo jih v času krize izgubili. Kar pa niti malo ni lahka naloga, če vemo, da smo v štirih letih v realnem sektorju izgubili okoli 90.000 delovnih mest. A brez tega ne bo šlo. Prepričan sem, da to lahko naredimo.« jpš