Zakaj ste se odločili Študentski areni dodati tudi pridih podjetništva, da torej mladi iščejo priložnosti v svojih idejah, ne le pri delodajalcih?

Trenutne družbene razmere vplivajo na zaposlovanje mladih. Vedno več se jih odloča za samostojno podjetniško pot in razmišlja zunaj ustaljenih družbenih okvirov, zato jim je treba ponuditi ekosistem, v katerem bodo imeli možnost razvijati svoje ideje, kjer se bodo v sproščenem vzdušju povezovali in učili iz izkušenj mladih uspešnih podjetnikov. S takšnim pristopom želimo na neposreden način zgraditi most med mladimi in predstavniki različnih podjetij ter razbiti status quo prepričanje, da sprememb na področju zaposlovanja v Sloveniji ni. Na eni strani stara miselnost umira, na drugi pa se vzporedno rojeva nova, zato jo je treba izpostaviti in k njenemu soustvarjanju privabiti čim večje število ljudi.

Kakšno je zanimanje mladih za Areno podjetništva?

Zanimanje je veliko, saj smo v nekaj dneh od objave dogodka na spletu prejeli že veliko prijav. Zaradi zagotavljanja kakovostne izvedbe programa je število prijav omejeno, zato naj se mladi čim prej aktivirajo in prijavijo, saj se mesta hitro polnijo. Navdušuje jih zastavljen program ter sama vsebina delavnic in predavanj, saj bodo imeli na tridnevnem dogajanju možnost osebno spoznati veliko mladih podjetnikov, ki jim bodo pri delu pomagali in jih usmerjali. Mogoče jih je strah, da nimajo izkušenj, določenega znanja in idej. Naj jih to ne ustavi, saj je dobrodošel vsak posameznik, ne glede nato, ali ima idejo ali ne, ali ima specifično znanje ali ne, ali ima izkušnje ali ne. Dogajanje bo zelo neformalno in sproščeno in trudili se bomo razbliniti vse strahove, pomagali jim bomo iskati ideje ter jih opremili z znanjem in orodji, da se bodo lahko prelevili v podjetniške »gladiatorje«.

Kako je nastalo sodelovanjem z Ustvarjalnikom in DLabs?

Sodelovanje z Ustvarjalnikom se je začelo, ko smo iskali nove kakovostne vsebine za izobraževalni program Študentske arene. Ugotavljali smo, da veliko študentov med študijem ne izve ničesar o podjetnosti in podjetništvu, hkrati pa se nam zdi, da so študentska leta na neki način skrajni čas za sproščeno pridobivanje tovrstnih znanj, ki prav vsakemu izmed nas koristijo. Začetna želja je bila pripraviti eno ali dve delavnici na tematiko spodbujanja podjetne miselnosti mladih, nato pa smo skupaj prišli na idejo, da lahko z združenimi močmi naredimo še kaj več kot eno samo predavanje. Tilen Travnik iz podjetja DLabs se je našemu povabilu hitro odzval in pomagal pri zasnovi projekta z inovativnimi idejami ter omogočil nekaj zanimivih vsebin z zanimivimi predavatelji. Presenečeni in navdušeni smo nad samoiniciativnostjo in pripravljenostjo partnerjev projekta, pri tem pa je čutiti motiviranost za ustvarjanje v skupno dobrobit.

Kdo bodo mentorji in motivatorji mladim gladiatorjem?

Mentorji bodo predstavniki spodbujevalnika mladinskega podjetništva Ustvarjalnik, motivatorji in predavatelji pa predstavniki različnih uspešnih podjetij, ki poslujejo ne le v Sloveniji, temveč po vsem svetu. Med njimi bodo Žiga Hajduković iz podjetja Dawn of Play, ki razvija igrice za mobilne naprave, Miha Lavtar iz podjetja Optiweb, kjer se ukvarjajo z razvojem spletnih strani in video produkcijo, Andraž Logar, direktor podjetja Third Frame Studios, ki uspešno nastopa na mednarodnem trgu razvoja računalniških igric in naprednih multimedijskih storitev, ter številni drugi. Poglavitno pa je to, da je večina mentorjev in motivatorjev mlajše generacije, ki lahko iz prve roke mladim predstavijo, kaj dandanes pomeni biti mladi podjetnik in na kaj biti pozoren.

Boste odprli vrata tudi dijakom, ki so zainteresirani za podjetništvo?

Vrata so odprta tudi dijakom, saj Študentska arena združuje več generacij hkrati. Od njih pričakujemo predvsem samoiniciativnost, zavzetost in pripravljenost na nove izzive.

Kako bodo ustvarjanje mladih podjetnikov lahko spremljali obiskovalci Študentske arene, predvsem njihovi vrstniki, ki bi jih še lahko pritegnili k podjetnemu razmišljanju?

Obiskovalci bodo mlade podjetnike lahko spremljali na celotnem prizorišču Študentske arene, ko bodo v četrtek po 15. uri skupaj z mentorji zakrožili med obiskovalci in predstavljali prototip svojih podjetniških idej. Tako njihovi vrstniki kot drugi udeleženci prireditve jim bodo lahko s povratnimi informacijami pomagali pri izboljšavah poslovnih idej, v zaključnem delu prireditve pa bodo lahko prisluhnili javni predstavitvi idej.

Si upate napovedati, do bo Arena podjetništva v prihodnjih letih postala celo bolj obsežna kot Študentska arena oziroma sejemski del s predstavitvami delodajalcev?

Arena podjetništva je vsekakor novost in svežina Študentske arene, ki ima potencial trajnostnega razvoja. Da na mladih svet stoji, je resnica, v katero trdno verjamemo, zato jih je treba k aktivnemu udejstvovanju v družbi in gospodarstvu spodbujati in jih podpreti. V sistemu izobraževanja je na tem področju v Sloveniji vrzel, ki jo je treba zapolniti s takšnimi in podobnimi dogodki. Razvoj in napredek sta posledica ustvarjalnega razmišljanja in iskanja rešitev, ki ju je treba spodbujati pri mladih, predvsem pa jih je treba spodbujati pri tem, da svoje ideje in rešitve tudi udejanjajo. Zato verjamemo, da je prihodnost slovenskega gospodarstva v iskanju rešitev in s tem ustvarjanja novih delovnih mest, katerih temelje postavljajo ravno zagnani in ustvarjalni mladi.