Med ekonomskimi objavami omenimo padec inflacije znotraj evrskega območja. Inflacija se je septembra znižala na nivo 1,1 odstotka (letno), kar je še nekoliko nižji podatek kot avgustovska 1,3-odstotna inflacija. Gre za najnižje podatke v zadnjih treh letih in pol, ki so precej pod 2-odstotno ciljno letno inflacijo Evropske centralne banke (ECB). To daje ECB zeleno luč za morebitna dodatna monetarna lajšanja.

Nekoliko višjo inflacijo beležijo na Otoku. Septembrska inflacija v Veliki Britaniji se je ustavila pri 2,7 odstotka, kar je v skladu s pričakovanji. Največ so k dvigu prispevale višje cene letalskih storitev, na drugi strani pa so inflacijo nižale nižje cene pogonskih goriv. Čeprav je trenutna stopnja inflacije precej nad ciljno 2-odstotno stopnjo angleške centralne banke (BOE), ta še ne razmišlja o morebitnem dvigu temeljne obrestne mere.