Letošnje poročilo o poslovanju pa je prineslo tudi podatke o kupljenih in porabljenih količinah lesne biomase. Kot je razvidno iz tabele v omenjenem poročilu, je toplarna v letih od 2009 do 2012 kupila 150.000 kubičnih metrov lesne biomase (eden večjih prodajalcev je tudi lesno podjetje Alples, sicer največji posamični lastnik toplarne). Že naslednja tabela pa postreže s podatkom, da je bilo za proizvajanje energije porabljenih 130.000 kubičnih metrov lesnih sekancev. Kje se je torej izgubilo kar 20.000 kubičnih metrov, ki sicer zadostujejo za ogrevanje Železnikov za precej več kot pol leta? Ker so zadevi želeli priti do dna, so opozicijski občinski svetniki sklicali izredno sejo občinskega sveta. Ta bo v ponedeljek zvečer, a kot vse kaže, ne bo imela prav nobenega učinka. Neuradno smo namreč izvedeli, da bo županova koalicija sejo obstruirala, včeraj pa je občinska uprava pripravila tudi pojasnila, kam se je domnevno izgubila lesna biomasa.

»Najbolj nas je motilo, da so bili podatki objavljeni že pred poletjem, pa nihče ni reagiral. Niti župan niti občinska uprava nista želela sprožiti revizije poslovanja toplarne za nazaj. Kje se je izgubila ta lesna biomasa, je povsem nejasno, saj je razvidno le, koliko lesa so odkupili in koliko so ga porabili. Nikjer pa ni dobavnic, na katerih bi bilo razvidno, koliko so ga zares prejeli. Ali je bila lesna masa potem sploh dobavljena, ali je neki dobavitelj le izstavljal račune, dobavil pa je ni, ali pa je bila odpeljana. Vsega tega ne vemo in žal sem prepričan, da tudi ne bomo izvedeli,« je dejal občinski svetnik SDS Tomaž Demšar, ki je sicer mizar in dobro ve, kolikšna je količina odpadnega ostanka od proizvodnje pohištva, ki je lahko primerna za biomaso.

Včeraj pa je župan Železnikov Anton Luznar vendarle pojasnil, kaj se je lahko zgodilo z manjkajočimi lesnimi sekanci. »V vodstvu toplarne so mi zagotovili, da bodo opravili študijo o izginulem lesu, ki jo je nato res opravilo neko celjsko podjetje. Izkazalo se je, da je toplarna proizvedla toliko energije, kolikor bi je dobila od 42.000 kubičnih metrov lesne biomase, čeprav so je porabili le 36.000 kubičnih metrov. Zato so naredili še en preizkus in ugotovili, da razlika med prejetimi in porabljenimi količinami nastane zato, ker se lesna biomasa vmes stisne ali pa povozi in je zato prostornina manjša,« je razložil Luznar. Po tej razlagi je torej manko lesne biomase, ki sproža velika nesoglasja v Železnikih, čisto navaden – zrak.

Ponedeljkova izredna seja opozicijskih svetnikov bo zatorej bolj kot ne sama sebi namen, omenjeno problematiko pa naj bi obravnavali nato na redni seji 7. novembra.