Šolar je park vodil od leta 2009. Prijavil se je tudi na novi razpis in veljal za favorita, a je država očitno menila drugače. Dosedanji direktor ni bil predlagan svetu zavoda v potrditev, prav tako ne nihče od kandidatov, ki so se prijavili na razpis. »Res je, da sem bil začuden, v zavodu pa smo celo opozarjali ministrstvo oziroma vlado, naj pač končajo postopek. Bil sem na razgovorih kot kandidat, zakaj nisem več deležen zaupanja, ne vem,« je dejal dosedanji direktor Šolar, ki je ostal v službi v parku. Za pojasnilo smo prosili tudi Darija Krajčiča, predsednika sveta javnega zavoda Triglavski narodni park. »Vlada oziroma resorno ministrstvo se ni odločilo za nobenega kandidata. Svet ne daje mnenja o vršilcu dolžnosti direktorja, z imenovanjem vršilca dolžnosti pa park normalno deluje. Trenutno poteka pregled finančnega stanja, ki ni rožnato,« je dejal Krajčič, ki ga je sedanja vlada januarja razrešila kot direktorja direktorata za okolje in ga imenovala za direktorja Zavoda za varstvo narave.

Šolar je pozornost javnosti vzbudil z novim luksuznim terencem, ki ga je sponzorsko za omejen čas direktorju oziroma zavodu namenil eden večjih avtomobilskih trgovcev pri nas. Izpostavljen je bil tudi ob različnih javnih odzivih na rušenje črnih gradenj v Triglavskem narodnem parku. Svojevrstne nezaupnice svojemu delu ni želel komentirati, ker na postopke nima vpliva. Ob krčenju proračunskih sredstev za javni zavod velja omeniti še revizije poslovanja za pretekli leti, v katerih so opozorili predvsem na slabo razmejitev med dejavnostmi, ki se financirajo iz proračuna, in tržnimi aktivnostmi, ki sicer predstavljajo pomemben del prihodkov Triglavskega narodnega parka.

Peter Skoberne bo kot vršilec dolžnosti zavod vodil največ eno leto. Skoberne je bil okoli tri desetletja aktiven na področju varovanja dediščine in okolja. Do zdaj ni imel menedžerskih izkušenj. Kdaj bo nov razpis za direktorja parka, še ni znano.