Dobrodošli!

Danes in jutri sta pomembna dneva; slovensko in hrvatsko ljudstvo, po krvi, jeziku in duhu eno, se po zastopnikih S.L.S. in Stranke Prava zdaj tudi politično združita. Ves svet bo odslej vedel, da med Slovencem in Hrvatom, ki ju je dozdaj ločevala le nesrečna zgodovina, ne more in ne sme biti več meje. Politična razkosanost, ki vlada na eni strani med slovenskimi rodovi, na drugi med nami in Hrvati, je umetno delo naših sovražnikov. Zavest našega ljudstva, tok časa, naš kulturni napredek in naša bodočnost pa tega ne more več trpeti. Nastopil je trenotek, ko se mora ta naš ideal začeti uresničevati. Če si nočemo sami vzeti možnosti nadaljnega razvoja, se moramo zediniti s Hrvati in oni z nami, ker so tudi oni ogroženi.

Naše ljudstvo to idejo že dolgo razume. Zlasti tam, kjer Slovenec in Hrvat živita v neposredni bližini skupaj, drug drugega cenita in sta si odnekdaj najboljša prijatelja. Slovenec občuduje rodoljubnost Hrvata, njegovo lepo družinsko življenje, njegovo pridnost, njegovo gostoljubnost in prijaznost, njegove lepe običaje in globoko vernost. Tisti, ki govori o kaki razliki med slovenskim in hrvatskim ljudskim značajem, ne pozna ljudstva iz lastnega opazovanja. Boljšega prijateljstva, kakor vlada med Slovencem in Hrvatom, si ni mogoče misliti.

Zato ima misel o popolni združitvi obeh narodov med našim ljudstvom ugodna tla. Različni modrijani naj se le pričkajo medseboj, ali se bo Slovenec pohrvatil ali bo obdržal svojo individualnost, ali si je želeti prvega ali drugega itd., naše ljudstvo, politično izšolano v S.L.S., si nobenih takih skrbi ne dela. Bistvene razlike med nami ni nobene; ali postanemo Slovenci Hrvati ali narobe ali pa si vsi skupaj drugo ime nadenemo, to je čisto vseeno.

Eno misel pa moramo še posebič zavračati: naj se namreč le za kulturnim edinstvom stremi, politična enota da je pa goli fantom. Mi smo mnenja, da je politična združitev Slovencev in Hrvatov tako nujna, da jo moramo doseči, naj velja, kar hoče in da mora pravtako in v isti meri naš cilj biti kakor kulturna. Dualizem je nestvor, ki nas najbolj tlači, sedanja politična razdrapanost med Slovenci, ki nas v pet dežela deli, nemožnost se na Hrvate uspešno nasloniti, to nas i kulturno davi, to nas Nemcem in Lahom izroča, ovira tudi razvoj naših kulturnih društev, da se ne morejo razširjati, kakor bi se sicer mogla, to vpliva na našo književnost, to nam sploh ne da se kam geniti, da smo vjeti kakor klin v trdi zagozdi. Politična združitev s Hrvati pa nam da svobode, oddih, široko polje za našo delavnost, nam olajša severno mejo germanskega pritiska, nam odpre pot do večje bodočnosti. Brez tega se tudi kulturno ne bomo nikamor več povzpeli. Naša stranka si je zato prav to idejo zapisala kot svoj največji cilj na prapor in bo zanjo zastavila vse svoje sile.

Brez dvoma pa je, da mora delo za politično združitev Slovencev in Hrvatov sloneti na krščanski kulturni podlagi. Nova politična tvorba, ki se jutri vdejstvi, nima konfesionalnega značaja, marveč ima zgolj političen cilj, toda tako S.L.S. kakor Stranka Prava sta v ostalem prepričani, da mora tudi politično delovanje sloneti na krščanskih načelih. Kulturno-bojno svobodomiselstvo moramo v vsakem oziru odločno odklanjati. Podlaga našemu delu je verno, moralno, krščansko vzgojeno ljudstvo in zato morate i stranki gledati na to, da se ljudstvo tako ohrani. Kulturno-bojno svobodomiselstvo je treba celo pozitivno pobijati, ker narod truje, slabi njegove moralne sile in vse ideale razdira. V tem oziru gre lahko vsak pošten človek z nami. Slovenci in hrvatski pravaši smo edini v tem, da je edino in najbolj trdno jamstvo za prihodnjost in srečo obeh narodov izključno le krščanska kultura, zato tudi v tem oziru ne more biti med nami nobenega resnega nesoglasja.

V Evropi se pripravljajo važne politične izpremembe. Najbolj bodo tangirale jug, našo državo, Balkan, h kateremu tvorimo vrata Slovenci in Hrvati. To daje našemu sestanku izredno važnost. Prepričani, da vsi do zadnjega to umevamo in da se jutri polože temelji za novo epoho v zgodovini avstrijskih Jugoslovanov, pozdravljamo sestanek in kličemo predvsem zastopnikom bratskega hrvatskega naroda: Dobrodošli!

Slovenec, 19. oktobra 1912