Minister je spomnil, da ima Slovenija znotraj Evrope izjemno strateško lego, vendar to samo po sebi ni dovolj - če želimo to izkoristiti, je treba vlagati v infrastrukturo, ne le železniško. Drugi tir je pomemben tudi za razvoj Luke Koper, ki je strateškega pomena za Slovenijo, je dodal.

Drugi tir se da narediti za polovico predvidene cene

Na ministrstvu so pred težko pričakovano odločitvijo, ali in kako s projektom nadaljevati, proučili podobne projekte doma in v tujini, pogledali so, kakšne rešitve predvideva projektna dokumentacija in kaj se je doslej dogajalo na projektu.

Izkazalo se je, da znaša ocena investicije 1,4 milijarde evrov. »Ta številka je zame nesprejemljiva. Vložiti 1,4 milijarde evrov v 27 kilometrov železnice je nekaj, kar noben finančno-poslovni model ne more prenesti. Po vseh informacijah, ki jih imamo, si upam trditi, da se da drugi tir narediti za pol te cene,« je dejal Omerzel.

Ne potrebujemo vedno najboljših tehnoloških rešitev na svetu

Na vprašanje, kako so prišli do nižje cene, je pojasnil, da ne potrebujemo vedno najboljših tehnoloških rešitev na svetu, gradbena dela pa se da izvesti veliko bolj optimalno, marsikatera niti niso potrebna. »Ko vse to upoštevamo, pridemo v ta rang cene,« je dejal.

Zdaj bo treba pospešeno delati na pridobitvi gradbenega dovoljenja, vzporedno pa bo tekla recenzija kompletne projektne dokumentacije, ki jo želijo izvesti s popolnoma neodvisnim mednarodnim strokovnjakom. Nato bo sledila še izgradnja izvlečnega tira, ki je pomemben za povečanje kapacitet Slovenskih železnic in razvoj Luke Koper, je povedal Omerzel. Prepričan je tudi, da bodo dobili okoljevarstveno soglasje.

Gradnja naj bi trajala šest let

V terminskem načrtu je pridobitev gradbenega dovoljenja predvidena v začetku leta 2014, nato pa bodo lahko začeli iskati izvajalca. Gradnja naj bi po trenutnih načrtih trajala šest let. Pri infrastrukturnih projektih je povratek investicije malce daljši, po ocenah ministra znaša okoli 20 ali 25 let.

Omerzel je prepričan, da je 700 milijonov evrov ekonomsko upravičena investicija in da bo recenzija pokazala, da so si zastavili pravi cilj. Na vprašanje, kaj bo storil, če temu ne bo tako, je dejal, da stoji za svojimi odločitvami in da mora politika v primeru napake za to prevzeti odgovornost. »Če narediš napako, jo moraš tudi plačati,« je dejal.

Prepoznan projekt v Evropi

Izgradnjo drugega tira je po besedah Omerzela možno financirati s kohezijskimi sredstvi iz nove finančne perspektive 2014-2020, druga možnost pa je koriščenje sredstev iz t. i. sklada CEF (Connecting Europe Facility), za katere lahko kandidiramo s projekti. »In drugi tir je prepoznan projekt v Evropi,« je dejal minister.

Tretja možnost za financiranje je javno-zasebno partnerstvo. »V tem konceptu moramo na Slovenske železnice gledati malce širše. Če govorimo o javno-zasebnem partnerstvu, govorimo o tem, da pripeljemo partnerja za upravljalski del - torej ne govorimo o infrastrukturi, ampak o upravljalskem delu,« je pojasnil.

Zamisel sega v sredino 90. let prejšnjega stoletja

Ob tem je spomnil, da je bila v preteklosti že predstavljena ideja o povezovanju Luke Koper in Slovenskih železnic, ki se zdi ministru dobra, saj oba sistema eden brez drugega dejansko ne moreta funkcionirati. Njuno povezovanje se mu zdi zato smiselno, je dejal.

Zamisel o gradnji drugega tira Divača - Koper sega v sredino 90. let minulega stoletja, umestitev proge v prostor pa je vlada potrdila leta 2005. Nato so se zaradi sprememb načrtov in dolgotrajnega pridobivanja potrebnih zemljišč postopki zavlekli, država pa je za projekt doslej porabila 39,8 milijona evrov.

Večinski del pod zemljo

Pretežni del sredstev so porabili za projektiranje in pripravo dokumentacije, za analize in pregled zastavljene trase, je povedal minister. Kot pravi, drži podatek, da je bilo odkupljenih 99 odstotkov zemlje, vendar znaša to le pet milijonov evrov. »Večinski del gre pod zemljo in dejansko te zemlje za odkup res ni tako veliko,« je dodal.