Nepravilnosti naj bi potrdili ali ovrgli občinski revizorji, ki že pregledujejo poslovanje ljudske univerze, kjer se je v minulih mesecih med dvema kandidatkama odvila prava mala vojna za izpraznjen direktorski položaj. Nazadnje je kranjski mestni svet odločil, da bo ljudsko univerzo kot vršilka dolžnosti do nadaljnjega vodila Mateja Šmid, ki pa naj ne bi uživala podpore kolektiva.

Sramotilni steber?

Darja Kovačič je delala na Ljudski univerzi Kranj dobri dve desetletji. Odstopila je lansko jesen in za svojo naslednico izbrala računovodkinjo Barbaro Šmid. Ta je Kovačičevi že po nekaj mesecih vročila odločbo o prekinitvi delovnega razmerja zaradi nesposobnosti. Vendar je bilo ozadje te zgodbe precej drugačno, saj je Kovačičeva »lovila« upokojitev po stari zakonodaji, česar ne zanika. »Res je, da sem zaradi osebnih razmer in bolezni v svoji družini odstopila, nato pa se upokojila. Zdaj mi očitajo odpravnino, ki pa so jo v podobnih položajih prejeli tudi moji sodelavci, tako da nisem nobena izjema. Moje delo skušajo očitno zdaj osramotiti, nihče pa ni videl razvoja in napredka Ljudske univerze Kranj, na kar sem ponosna. Županu sem napisala pismo, a me o zadnjih odločitvah ni obvestil. Bila sem v stiski, a že prej sem svoje življenje podredila službi,« trdi Kovačičeva, ki jo moti obsojanje kar počez. Res pa je, da kot kandidatka za volitve v državni zbor, vidna predstavnica LDS v mestnem svetu, potem ko ji je zaradi naveličanosti nad kranjsko politiko stolček zapustil Zmago Zadnik, dobiva dodatno pozornost za svoje, za mnoge sporne postopke ob odhodu z Ljudske univerze Kranj. Najprej kandidatka za mestno plaketo pa je pristala tudi na sramotilnem stebru.

Pravnica ali vzgojiteljica...

Zapleti niso obšli niti sveta javnega zavoda Ljudske univerze Kranj, ki ga vodi Ana Pavlovski. Zaposleni so si skušali z imenovanjem petega člana sveta zagotoviti vpliv pri imenovanju nove direktorice, a je zdaj državna inšpekcija ugotovila, da so bile volitve, na katerih je bila izmed študentov, slušateljev »izvoljena« pravnica Špela Bavc Žumer, izvedene nepravilno. Bavc-Žumerjeva je postala slušateljica z vpisom v poklicni tečaj predšolske vzgoje in kmalu za tem kandidirala za svet ljudske univerze, kjer bi lahko postala s svojim glasom jeziček na tehtnici kadrovskih iger.

A se to ne bo zgodilo, saj bo mestni svet prihodnji teden sklepal o spremembi statuta Ljudske univerze Kranj. Po novem naj v štiričlanskem svetu ne bi bilo več predstavnika uporabnikov; dva predstavnika naj bi imeli zaposleni, dva pa občina Kranj kot ustanoviteljica. Ob neodločenem glasovanju naj bi prevladal glas predsednika sveta. To funkcijo trenutno zaseda Ana Pavlovski, ki jo sicer podpira stranka SD iz županove koalicije. Je pa proti njej očitno vsaj del zaposlenih, ki so zoper njeno delo in vodenje zadnjih sej sveta zavoda vložili na policijo kazensko ovadbo.

Na koncu bo tako boj za direktorski stolček in delo Ljudske univerze Kranj še bolj krojila mestna politika, ki si bo zagotovila odločilen vpliv tudi na kadrovanje. Nekdanja direktorica Darja Kovačič pa bo kot mestna svetnica v prihodnje sedela skupaj s tistimi, ki jo sumijo nepravilnosti. Mestna občina Kranj za Ljudsko univerzo Kranj iz proračuna vsako leto nameni okoli 160.000 evrov. Na ljudski univerzi je zaposlenih 10 ljudi, na leto pa ustvarijo za okoli 600.000 evrov prihodkov.