Lastno odlagališče naj bi jih stalo manj

Iz projekta so izstopili, ker so prepričani, da je projekt v vsem času dogovarjanj postal ekonomsko neracionalen, ker izkušnje regijskih centrov iz drugih koncev Slovenije kažejo, da bo potreben ponoven razmislek o dimenzijah odlagališč, in ker so prepričani, da bi morali že zaradi racionalnosti čim bolj izrabiti že obstoječo infrastrukturo v dosedanjih odlagališčih. »Odlagališče je predimenzionirano in že zdaj je jasno, da bo poslovalo z izgubo. To pa bomo seveda potem morale kriti občine,« je odločitev že pred dnevi utemeljeval župan Marjan Poljšak. Poleg tega so izračunali, da bi bile smeti zanje po vključitvi v regijski center občutneje dražje. Če bi jih še naprej odlagali na svoje odlagališče na Dolgi Poljani (trenutno še vedno brez okoljevarstvenega dovoljenja, ker občina zanj ni zagotovila finančnega jamstva!), bi jih stale 4,8 evra na mesec na prebivalca, če pa bi jih začeli po letu 2015 voziti v regijski center, bi se jim ti stroški dvignili na 6,6 evra.

Ajdovci so včeraj s svojo odločitvijo nekaj skrbi povzročili sebi, saj ni jasno, ali bi lahko izstop prinesel tudi finančne posledice, predvsem pa so jih povzročili drugim severnoprimorskim občinam, ki bodo morale prevzeti večje finančno breme in namesto njih za gradnjo regijskega odlagališča prispevati 1,2 milijona evrov več. S tem je celotna usoda regijskega odlagališča na čedalje bolj majavih nogah. Svoj izstop je namreč napovedala tudi Idrija, potem pa se letošnje poletje vendarle odločila, da odlok o oblikovanju javnega podjetja RCERO Nova Gorica podpre ter tako ne onemogoči porabe 20 milijonov evrov kohezijskih sredstev za gradnjo centra. A ob tem dodala, da denarja za sovlaganje v gradnjo regijskega odlagališča nima.

Kmalu znano, ali je odločitev zamajala regijsko odlagališče

Odločitev Ajdovcev je včeraj budno spremljal tudi Mitja Trtnik, vodja projekta gradnje RCERO Nova Gorica, ki je prepričan, da je regijski center še vedno upravičen, racionalen in vključuje tudi že dosedanjo infrastrukturo. »Odločitev svetnikov je legitimna, kaj bo to pomenilo za nadaljevanje projekta, se bodo odločali župani v ponedeljek,« je dejal po glasovanju. Vseeno priznava, da bo dodatni delež sofinanciranja preostalih občin zdaj občutno večji kot v primeru občine Idrija in da večina občin tega denarja nima. Medtem je za gradnjo centra že vse bolj ali manj pripravljeno, izvajalec je že izbran, čakajo le še na gradbeno dovoljenje.