Poleg prvega dela vrtčevske stavbe (njen tloris je v obliki dveh črk U) je izbrano podjetje Riko v dobrem letu dni dokončalo tudi upravno-gospodarsko stavbo, v kateri bodo pisarne, kuhinja, pralnica in drugi tehnični prostori. Ker bodo hrano pripravljali le v novi kuhinji, jo bodo v stari vrtec v bližini vozili. Da pa hrane ne bi vozili še v šolo, kjer so imeli do sedaj dva oddelka vrtca, bodo v novi vrtec preselili tudi 48 otrok. Občina je namreč pred dvema letoma zaradi prostorske stiske in večjega števila vpisanih otrok uredila dva oddelka vrtca v šoli in število oddelkov povečala na 20.

Novi vrtec bo – ko bo končana še druga faza – z dvajsetimi oddelki in 3970 kvadratnimi metri uporabnih površin eden največjih nizkoenergijskih vrtcev v Sloveniji. V Riku zatrjujejo, da bo vrtec za ogrevanje porabil okoli 30 kWh/m2 toplotne energije, medtem ko »navadne« stavbe za ogrevanje porabijo od 60 do 300 kWh/m2 toplotne energije. 

Občina se je pred štirimi leti za gradnjo novega vrtca odločila zaradi dotrajanosti, nefunkcionalnosti, utesnjenosti in tehnološke zastarelosti sedanjega vrtca. Elaborat je pokazal, da zaradi vseh težav – puščala je streha, napeljave so bile nevarne za zdravje, v slabem stanju je bila tudi kuhinja – vrtec ne zagotavlja več normalnih razmer za bivanje, strokovnjaki pa so zapisali, naj se montažni del starega vrtca podre, ohrani pa le zidani. Za najdražjo investicijo v ribniški občini v zadnjih dvajsetih letih je občina pridobila okoli 45 odstotkov sredstev iz evropskega sklada za regionalni razvoj, okoli 10 odstotkov pa od finančne izravnave občin.