Še pred koncem leta bodo v Kamniku uredili kar tri »igrišča« za mlade, saj se zavedajo, da rekreacijo in druženje na prostem potrebujejo ne le najmlajši, marveč tudi mladostniki, pojasnjujejo na občini. Zato pravkar končujejo ulična fitnesa za ulično vadbo v Šmarci in ob kolesarski poti v bližini Titanove brvi na Perovem. Slednja se je že po postavitvi osnovnih vadbenih elementov mladim tako priljubila, da so jo takoj nadgradili z dodatnimi elementi za vadbo ter bradlji in drogu dodali plezalno lestev, plezalno rešetko in nižjo bradljo, saj je prostor dovolj velik za hkratno vadbo večje skupine.

Prav zato se na »perovskem fitnesu na prostem« že vsakodnevno razgibava in trenira tudi organizirana skupina uličnih telovadcev. Njihovi člani o tem, kako se pravilno vadi in uporablja naprave, radi poučijo tudi druge, ki se jim pridružijo pri vadbi.

Tretjo lokacijo za vadbo na prostem bodo uredili v Keršmančevem parku, ki bo namenjen aktivnemu preživljanju prostega časa. Fitnes bodo uredili v severnem delu parka, v južnem delu pa bodo že obstoječemu otroškemu igrišču dodali nekaj otroških igral.

»Mladim v sklopu občinskih spodbud za njihov razvoj, kakovostno preživljanje prostega časa in razvijanje njihovih talentov pomagamo tudi z različnimi drugimi ukrepi,« so pojasnili na občini in dodali, da sofinancirajo tudi različne mladinske programe in projekte. Prav tako sofinancirajo delovanje Mladinskega centra Kotlovnica, ki je osrednja občinska organizacija za mlade. Ti se lahko v centru vključujejo v organizirane in neorganizirane preventivne, neformalno izobraževalne, prostovoljne, kulturne, socializacijske, prostočasne in druge animacijske dejavnosti in uresničujejo raznovrstne mladinske iniciative.

Na občini sofinancirajo tudi športne prostore za mlade, z njihovo finančno pomočjo je denimo Športno društvo Debela Veronika sklenilo s podjetjem Trival neprofitno najemno pogodbo tudi za 120 kvadratnih metrov veliko sobano, ki so jo spremenili v poligon za urbane športe, kot sta rolkanje in rolanje. Prostor je namenjen tudi spoznavanju in druženju, saj imajo v neposredni bližini svoj prostor tudi lokostrelci in dve mladi glasbeni skupini.