»Želim pomagati zlasti mladim. A ne samo z razdeljevanjem hrane, želim začeti delavnice, samooskrbo in predvsem prebuditi v mladih tudi čut solidarnosti. Vesela sem odziva osmih mladih prostovoljcev, ki že sodelujejo z mano, in zdaj bom akcijo začela na kranjskih srednjih šolah,« pravi Kavčičeva, ki posebej hvali župana Mohorja Bogataja in njegov odziv na njeno prošnjo. Občina ji namreč pomaga s prostori, za katere bo plačevala najnižjo dovoljeno najemnino, police pa so že dobro založene. »Veseli me odziv ljudi. Dva starejša sta mi ponudila kar njivo za obdelovanje in prav v tem vidim smisel svojega projekta. Zato je naša samopostrežna usmerjena k mladim do 35 let, mladim družinam, brezposelnim. Skozi vključevanje v različne oblike pomoči pa bo vsakdo tudi lažje skrbel zase,« trdi Kavčičeva.

Po županovih besedah je to eden od prispevkov, ki jih lahko takim projektom nameni občina. Trgovina je v mestnem središču, njene police pa polnijo prostovoljci, ki v oziroma pred nakupovalnimi središči na obziren način pozivajo občane, da kaj prispevajo tudi v posebno košaro, ki zbira prispevke za socialno samopostrežno. Zbrano blago pa bodo potem na Vodopivčevi ulici v mestnem jedru namenili zlasti mladim.

V mesecu septembru so sicer na kranjskem centru za socialno delo izdali odločbe za 1219 prejemnikov denarne in izredne socialne pomoči. Letošnje povprečje je še nekoliko višje, a ne odstopa bistveno od lanskega. V kranjskem centru za brezdomce so vsa ležišča redno zasedena, razdelijo pa 60 in več obrokov hrane.šu