Spoštovati odločbo, ki je zdaj razveljavljena

In kaj je sodu izbilo dno? Kot pravi Andrej Ivanc, vodja okoljskega inženiringa v podjetju Riko, se je izkazalo, da so bili razlogi za zamenjavo 31 kanalizacijskih jaškov z lito muldo, ki so bili vgrajeni v občinah Muta in Vuzenica in v času vkopa niso imeli veljavnega Slovenskega tehničnega soglasja (STS) oziroma jim je to poteklo, neutemeljeni. Te so, kot je narekovala odločba gradbene inšpekcije, do 31. avgusta izkopali iz zemlje in jih zamenjali z drugimi, ki so imeli veljavno STS. »Izkazalo se je, da je bila odločitev inšpektorice preuranjena in absurdna, saj so zdaj v zemlji vgrajeni enaki jaški, ki se izdelujejo iz enakih materialov in na istih strojih, ustrezna STS pa smo zanje dobili le tri dni zatem, ko je odločba inšpekcije postala izvršljiva,« je pojasnil predsednik uprave Pomgrada Tadej Ružič, ki je včeraj v rokah držal sicer še neuradno odločbo ministrstva za infrastrukturo in prostor, kamor so se pritožili. Tu so odločbo gradbene inšpekcije na prvi stopnji odpravili. Za zdaj je bila sicer odločba izdana le za občino Vuzenica, a Ružič pričakuje, da bo enaka izdana tudi za občino Muta. Ružič je tudi dejal, da so ukrepali takoj, ko so izvedeli, da dobavitelj, podjetje Mapi pipe, razpolaga z enim STS, ki ni veljavno. »Takrat smo takoj zamenjali vse jaške, ki še niso bili vgrajeni,« je dejal. In dodal, da bodo vsi nastali stroški, ki za jaške znašajo okoli 20.000 evrov, bremenili njih in ne naročnika, stroški del pa bodo še višji, a še niso niti ovrednoteni.

Občine dolgujejo skoraj milijon evrov

A vse to, zatrjujejo tako v Riku kot Pomgradu, za zdaj še ne ogroža projekta, vrednega 33 milijonov evrov, ki je v pretežni meri sofinanciran iz Kohezijskih skladov EU. »Ta projekt lahko resno ogrozi le to, da nam občine, ki so investitorice, trenutno dolgujejo že skoraj milijon evrov. Gre za račune za že izvedena dela, ki so že zapadla v plačilo. Že ta petek zapadejo v plačilo novi računi, v vrednosti več kot 700.000 evrov, kar pomeni, da je situacija skrajno resna, saj ne poznam podjetja, ki bi preneslo tolikšno plačilno nedisciplino,« je še dejal Ružič. A za zdaj, pravi, del še ne bodo ustavili, pač pa bodo počakali, če bodo nekatera nakazila vendarle prispela na njihov račun. A je vprašanje, če bodo občine zmogle poravnati vse zapadle obveznosti, saj je ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ravno zaradi težav, ki so se pojavljale, zadržalo izplačilo dela denarja za nekatere gradbene situacije. Da denarja občine iz tega naslova nimajo, zatrjuje tudi vuzenški župan Franjo Golob. »Mi do danes nismo prejeli še niti centa, pa bi morali prejeti že skoraj pol milijona evrov za opravljena dela. Zaradi tega, ker denarja nimamo, račune pa moramo plačevati, se drago zadolžujemo, kar je ekonomsko nevzdržno,« pravi Golob.