Imetniki obveznic Save so s potrebno večino (75 odstotkov) potrdili predlagani sklep uprave družbe, po katerem se bodo pogoji obveznic spremenili tako, da bodo enakovredni reprogramiranim bančnim posojilom. To pomeni, da bo Sava četrtletno plačevala nižjo, to je enoodstotno letno obrestno mero, razlika v višini dveh odstotkov pa bo zapadla v plačilo ob zapadlosti obveznic 30. novembra 2014. Sprejeti pogoji veljajo za vseh 108 imetnikov obveznic v skupnem nominalnem znesku 26,5 milijona evrov. Če verjamemo, naj bi reprogramiranje Savinih finančnih obveznosti omogočilo nadaljnje izvajanje strategije prestrukturiranja Save in zagotovilo osnovo za poplačilo obveznosti družbe tudi do imetnikov obveznic. Cena delnice te družbe se je na borzi znižala na vsega 0,37 evra, še leta 2008 pa je bila cena delnice Save vredna kar 680 evrov. Tako celotna tržna kapitalizacija Save znaša le dobrih 700.000 evrov, medtem ko njeni dolgovi presegajo 300 milijonov evrov.

Pri privatizaciji Heliosa razen tega, da je nadzorni svet Modre zavarovalnice podal soglasje k prodaji 8,31-odstotnega deleža v domžalski družbi, ni nič novega. Za zdaj so prodajo Heliosa uradno potrdili tudi v Slovenski odškodninski družbi in Zavarovalnici Triglav, drugi lastniki, med katerimi so domače banke, pa še ne. Za Helios naj bi se najbolj zanimal holding Ring International s sedežem na Dunaju, ki deluje na področju pisarniških izdelkov in industrijskih premazov, vendar ta uradno še ni potrdil zavezujoče ponudbe. Po neuradnih podatkih naj bi bil Ring International za delnico Heliosa pripravljen odšteti okoli 520 evrov. Kdaj bi Avstrijci plačali kupnino, še ni jasno, pogodba pa naj bi bila z vsemi prodajalci podpisana v naslednjih dneh. Nižja neuradno ponujena cena naj bi bila posledica tako slabših poslovnih rezultatov skupine v prvih devetih mesecih kot tudi odkritja nepremičninskega posla v Beogradu, ki ga bo revizijska komisija nadzornega sveta Heliosa vzela pod drobnogled.