Upravni odbor borznoposredniške družbe Alta Invest je konec minulega meseca iz krivdnih razlogov razrešil izvršnega direktorja Valterja Grilanca. Izredno odpoved pogodbe o delovnem razmerju je dobil tudi direktor družbe Alta IB Jure Klepec, ki je do začetka lanskega leta vodil Alto Invest.

»Za razrešitev iz krivdnih razlogov se je upravni odbor odločil zaradi ugotovljenih nepravilnosti, ki izvirajo še iz poslov, ki jih je sklenila borznoposredniška družba Medvešek Pušnik (MP BPH),« je bil kratek predsednik upravnega odbora Alte Investa Aleš Škerlak, ki zaradi »notranjih postopkov nadzora podrobnosti ni želel komentirati«. Škerlak ni hotel komentirati informacij, da je na nepravilnosti Grilanca in Klepca dejansko opozorila Hypo Alpe-Adria-Bank.

Pred prihodom na Alto Invest sta bila Klepec in Grilanc zaposlena v MP BPH, ki se je kasneje skupaj s Potezo in Publikumom združil v Alto Invest. Po navedbah naših virov naj bi banka Hypo še v času borzne evforije kreditirala enega izmed luksemburških holdingov, s katerim naj bi bil povezan nekdanji predsednik MP BPH Bogdan Pušnik. Ta holding naj bi takrat svoje naložbe zastavil za zavarovanje posojila banke Hypo, v MP BPH pa so se zavezali, da bodo kupnino iz prodaje zastavljenih delnic nakazali na račun banke Hypo oziroma da naložb brez soglasja banke ne bodo prodali.

Toda ko so se tečaji na borzah začeli zniževati, je banka Hypo zahtevala dodatna zavarovanja, ki pa jih luksemburška družba ni mogla zagotoviti. Banka Hypo se je obenem zanašala na MP BPH, ki se je zavezal, da brez njenega soglasja ne bo izvršil nobene prodaje. Čeprav je imela luksemburška družba celotno premoženje zastavljeno pri banki Hypo, ji je uspelo neopazno prodati praktično vse svoje naložbe, vendar kupnine kljub jasnim pogodbenim določilom ni dobila banka Hypo. Razprodaja naložb je vrsto let ostala neopažena, za kar naj bi imela zasluge zlasti Klepec in Grilanc.

Da je njihova stranka le še lupina, naj bi tako v banki Hypo izvedeli šele sredi letošnjega leta, ko so iz Alte Investa prejeli kar dva mesečna izpiska naložb njihovega luksemburškega klienta. Enega, ki je razkrival dejansko stanje, so jim poslali iz zalednih služb Alte Investa, pod drugi neresnični izpisek pa naj bi se podpisal Grilanc. Notranja revizija v banki Hypo naj bi pokazala, da sta jih Grilanc in Klepec (do začetka lanskega leta tudi izvršni direktor Alte Investa) vrsto let zavajala in na mesečnih izpiskih naložbenega portfelja navajala neresnične naložbe. Zaradi suma poslovne goljufije naj bi v banki Hypo že pripravljali celo kazensko ovadbo zoper Klepca in Grilanca, možnosti za uveljavljanje kazenske odgovornosti svojih nekdanjih izvršnih direktorjev pa naj bi preučevali tudi v Alti Investu.

»Razrešitve ne bom komentiral. Prepričan sem, da sem ravnal korektno, svoj prav pa bom tudi dokazal,« je bil kratek Grilanc. Klepca nam za komentar včeraj ni uspelo priklicati.