Na volilnem razglasu je po njenih besedah zdaj le 12 imen, natanko toliko, kolikor je mest v študentskem zboru. Posamezni kandidati z njihove liste so na študentsko volilno komisijo oddali tudi pritožbe. Podbevškova je ob tem izpostavila »grožnje in druge psihološke pritiske«, ki so jih bili deležni vse od prevzema kandidaturnih listin.

Kot je dodala druga predstavnica Burje, Ana Škreblin Pirjevec, so, če se bo izkazalo, da so bile njihove kandidature zavrnjene brez ustrezne pravne podlage, in če v ŠOUP njihovih imen ne bodo uvrstili v volilni razglas, pripravljeni podati tudi kazensko ovadbo.

Med pritiski nanje je Gregor Benko navedel primer, ko je David Krpač, sicer polbrat direktorja ŠOUP Sebastjana Kokla, v petek fizično obračunal z njim. Zaradi tega je bil celo hospitaliziran in je preživel noč v bolnišnici, po napadu pa je z zasebne številke prejemal tudi grozilne klice. Posnetki napada so že zaokrožili tudi po spletu.

Zaradi teh dogodkov je Benko, ki se v danih razmerah ne počuti več varnega, dobil tudi spremstvo dveh varnostnikov. Sam sicer novinarjem ni mogel pojasniti, kdo varnostnika plačuje. Pojasnil je le, da so se obrnili na koprsko občino, ki jim je izkazala podporo ter jim dala na voljo prostore za novinarsko konferenco. Na dodatno vprašanje je povedal, da je varnostnika poslal njegov »kontakt«, ki so mu ga dali na občini.

Na ŠOUP so medtem pojasnili, da je študentska volilna komisija na petkovi seji obravnavala vse prispele kandidature za volitve v študentski zbor ŠOUP ter »izločila kandidature, ki so bile, v skladu z akti ŠOUP, nepopolne ali nepravilno izpolnjene«. Danes so na ŠOUP dobili pritožbe zavrnjenih kandidatov, o katerih bo popoldne odločala študentska pritožbena komisija.

Kot je po novinarski konferenci Burje pojasnila predstavnica ŠOUP Nika Štravs, so razglas z veljavnimi kandidaturami objavili po fakultetah, na spletni strani in na oglasni deski ŠOUP. Oddanih je bilo skupno 23 kandidatur, od katerih je bilo 11 nepopolnih. Prav tako je navedla, da David Krpač trenutno nima nobene funkcije v študentski organizaciji.

ŠOUP sicer v sporočilu za javnost navaja, da določenim kandidatom neposredno podporo izkazuje Klub študentov občine Piran (KŠOP), ki naj bi jim tudi v celoti finančno pomagal pri kandidiranju. »Da gre za večje interese, ki imajo tudi konkretne politične razsežnosti, pa izkazuje dejstvo, da so imeli danes v prostorih Mestne občine Koper tiskovno konferenco tisti kandidati, ki kandidirajo z očitno podporo KŠOP,« so dodali.

Na ŠOUP ob tem obžalujejo, da je v ozadju študentskih volitev »tako velik politični interes lokalnih veljakov, ki si hočejo podrediti tudi študente in njihovo organizacijo oziroma jih izkoristiti za svoje politične ambicije«. sta