Crowdfunding (množično financiranje), couchsurfing (kavčanje) in eBay so primeri novih načinov ekonomske izmenjave, ki napovedujejo postkapitalistični scenarij, je na letnem forumu kadrovskih in izobraževalnih menedžerjev, ki ga organizira IEDC – Poslovna šola Bled, poudaril Michel Bauwens, ustanovitelj Fundacije P2P. Poudaril je, da je ekonomija souporabe in odprtih virov izhod iz trenutne krize in statusa quo ter da je sistem dela, kakršnega poznamo v kapitalizmu, na preizkušnji.

»Glavna šibka točka kapitalizma je nepripadnost. Zgolj tretjina zaposlenih dela v podjetjih, ker jim je to resnično všeč; le tretjina jih s strastjo prispeva k ustvarjanju vrednosti podjetja, za katero dela,« je poudaril osrednji govorec kadrovskega foruma. Ključno dodano vrednost bo zato v prihodnje prinašal radikalno drugačen način dela, je prepričan Bauwens, ki takšen način dela imenuje sodelovalna ekonomija oziroma ekonomija souporabe. Ta deluje po načelu omrežij peer-to-peer (P2P), torej omrežij, ki temeljijo na prostovoljnem sodelovanju ljudi. »Obstaja cela paleta različnih oblik delovanja P2P, od crowdfundinga oziroma množičnega financiranja do 'bitcoina' in kavčanja. Vsem tem načinom je skupna samoregulacijska logika, ki deluje decentralizirano in odprto,« pojasnjuje Bauwens in dodaja, da so ti novi načini produkcije zlasti pisani na kožo mlajšim generacijam, ki jih vodijo tudi drugačne vrednote, izpostavljeni pa so tudi drugačnim izzivom, med drugim visoki brezposelnosti.

Bauwens je tako kadrovske direktorje opozoril, da nove generacije postavljajo pod vprašaj dosedanji način dela. Mladi po njegovem prepričanju potrebujejo predvsem svobodo in avtonomijo, saj ne marajo nadzora. Podjetja, ki se tega zavedajo, vedo, da je edini parameter merjenja uspešnosti zaposlenih rezultat, ne pa, kje in kako je bilo delo opravljeno. »Hierarhijo smo ustvarili. Kadrovska funkcija ima vlogo filtriranja. V prihodnosti ni nevprašljivo ne eno ne drugo,« je dejal osrednji govorec foruma.