Ženske pogosteje kot moški zapustijo sektor sredi poklicne poti, poleg tega pa niso dovolj dobro zastopane na vodilnih položajih. Samo 19,2 odstotka delavcev v sektorju informacijskih in komunikacijskih tehnologij ima nadrejene ženske, v drugih sektorjih ta delež znaša 45,2 odstotka. V tem sektorju je poleg tega premalo podjetnic: ženske predstavljajo 31,3 odstotka vseh samozaposlenih Evropejcev, med podjetniki v sektorju informacijskih in komunikacijskih tehnologij pa je njihov delež samo 19,2 odstotka.

Študija evropske komisije zato opredeljuje prednostna področja ukrepanja: med ženskami in v družbi ustvariti novo podobo sektorja informacijskih in komunikacijskih tehnologij z ukrepi, kot so širjenje najbolj priljubljenih tematik s tega področja pri mladih ženskah, okrepiti položaj žensk v sektorju, na primer z usklajevanjem evropskih učnih načrtov v sodelovanju s sektorjem, povečati število podjetnic v sektorju ter izboljšanje delovnih razmer v sektorju, na primer s poudarjanjem večje uspešnosti podjetij, ki zaposlujejo ženske.

Sicer pa je še vedno pravi prepad med spoloma v IT potrdila tudi raziskava, ki jo je med 2400 svetovnimi IT-podjetji opravilo podjetje Harvey Nash. Kar 35 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da v menedžmentu nimajo zaposlene nobene ženske, 24 odstotkov pa žensk nima v nobeni tehnični službi. In to kljub temu, da ima v razvitih državah univerzitetno izobrazbo približno polovica žensk.