Svetnik Zares Igor Velov je že na zadnji seji mestnega sveta opozoril župana Mohorja Bogataja, da se pri izboru izvajalcev ni dobro preveč hvaliti s sodelovanjem, ker zadeva potem spominja na kartelni dogovor. Vse večje projekte sta si namreč po izpeljanih razpisih razdelili podjetji lastnikov Jureta Krča (lastnik T2, Gratel itd.) in Branka Žiberne (Gorenjska gradbena družba, Cestno podjetje Kranj, GP Tržič), ki je k sodelovanju pritegnil še češkega partnerja. Sprva sta oba podjetnika drug proti drugemu vlagala tudi revizijske zahtevke in bila precej na nasprotnih bregovih, na lepem pa vse revizijske zahtevke umaknila in tako pridobila posle pri kanalizaciji in nadgradnji čistilne naprave.

Čeprav ni bilo slavnostnega skupnega podpisa pogodb, pa je občina pogodbe z izvajalci za gradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave, ki po naših informacijah sproža največ pomislekov, že podpisala. Že v začetku oktobra so jih iz Kranja poslali sektorju za kohezijsko politiko ministrstva za kmetijstvo in okolje, od takrat pa čakajo na podpis pogodbe o financiranju, ki je seveda ključna tudi za izvajalce. Ti naj bi po neuradnih podatkih privolili v to, da njihove pogodbe niso veljavne, če ne bo načrtovanih sredstev EU in države.

Zaplet naj bi se zgodil sicer prav pri dogradnji čistilne naprave, kjer je imel Kranj težave s projektiranjem in roki za sodelovanje pri razpisih za evropska sredstva. Ko smo hoteli kaj več zvedeti od odgovornega za projekt Gorki, podžupana Bojana Homana (SDS), ni bil dosegljiv. Eden od mestnih svetnikov pa nam je zatrdil, da se pri projektu še zapleta. Kranj naj bi se sicer predvsem zaradi te velike naložbe, ki obsega nov vodovod, kanalizacijo in nadgradnjo čistilne naprave, zadolžil kar za okoli 25 milijonov evrov.