Županovo listo tako med drugim zanimajo razlogi za zamenjavo članice v svetu Zavoda za turizem Zdenke Križanič, ki naj bi jo aktualni župan Andrej Fištravec dan pred podelitvijo novega mandata direktorici zavoda zamenjal z namenom, da neposredno vpliva na izid glasovanja.

Preseneča jih tudi dejstvo, da je Fištravec pred volitvami govoril, da ne bo imel nobenega prokurista in da ne podpira takega vodenja javnih podjetij, zdaj pa naj bi bile v kratkem času njegovega županovanja v občinskih in hčerinskih podjetjih podeljene štiri prokure, in sicer v Marifarmu, Farmadentu, Go Farmu v Novi Gorici ter Higyi v Novem Mestu.

Fištravca v javnem pismu tudi sprašujejo, če je že postal član Pozitivne Slovenije, glede na nekatere kadrovske poteze v zadnjem času in na nekatere predhodne obiske v Mariboru. Pozivajo ga tudi, da pove Mariborčanom, kakšna je njegova končna vizija razvoja mesta, predvsem pa kako bo reševal ekonomske in gospodarske probleme v mestu.

Ob tem so v Županovi lista prišli do informacij, da bi naj župan direktorju mestne uprave že naročil, naj v naslednjih dveh mesecih odpusti še nekatere uslužbence. Kot trdijo, naj bi imel njegov svetovalec Goran Rajić dodeljeno celo posebno nalogo, da je treba narediti seznam najmanj 30 ljudi, ki jih bo treba odpustiti.

Prav tako jih preseneča, da je bil sprejet rebalans proračuna, še posebej ob dejstvu, da so okoli tri milijone evrov vzeli področju komunale. Župana sprašujejo, če drži, da želi privatizirati Nigrad in mu odvzeti že podeljeno koncesijo ter na ta način znižati vrednost Nigrada.

Kot poudarjajo, naj bi si prejšnji župan Kangler Nigrad prizadeval predvsem kapitalsko okrepiti. "V kolikor bi Kangler popustil takratnim lobijem, bi bil Nigrad danes v stečaju in 230 delavcev bi ostalo brez službe," so zapisali v Županovi listi, ki podpira Nigrad. Po njihovem mnenju gre ze eno redkih podjetij na območju severovzhodne Slovenije, ki ima tehnično primeren ustroj in kadrovsko primerno zasedbo za reševanje komunalnih problemov.

Ob tem so še opozorili, da je pri sprejemanju zadnjega rebalansa prišlo do velikih razhajanj na strani prihodkov in odhodov, saj so bili sprejeti nekateri amandmaji, zato župana sprašujejo, kdaj bo na sejo občinskega svet podal uskladitveni amandma, da bo rebalans v skladu z zakoni in vsemi ostalimi predpisi.

V svetniški skupini pričakujejo, da bo Fištravec na njihova vprašanja javno odgovoril, če odgovorov ne bodo dobili, pa bodo zahtevali sklic izredne seje.

Mariborski župan se je na pismo že odzval. Zapisal je, da je v nepodpisanem obvestilu svetniške skupine, ki nosi ime "županova lista", pri čemer gre po ravni pisanja sodeč verjetno kar za Franca Kanglerja osebno, najbolj zanimivo to, da mu očita način delovanja, kakršnega je imel sam.

"Kako je Franc Kangler komuniciral s takratnimi direktorji javnih podjetij, smo imeli priložnost pred časom izvedeti preko prisluhov. Jaz se na tak nivo nisem spuščal in se nikoli ne bom," je zatrdil Fištravec.

Odločno je zavrnil, da bi kateremukoli direktorju karkoli naročil, saj se v neposredno poslovanje podjetij ne vmešava. Za poslovanje podjetij in zavodov v posredni ali neposredni občinski lasti so odgovorna vodstva teh podjetij. Pri tem pa župan pričakuje, da ta ravnajo na najvišji možni ravni in kot dobri gospodarji.

Kar se tiče delovnih mest prokuristov pričakuje, da za to obstaja zelo dober razlog in da nikakor ne gre za izčrpavanje podjetja. "Spomnimo se samo, kako je bilo v času županovanja Kanglerja, ko je njegova bivša šefica kabineta postala prokuristka z bajno plačo 9900 evrov," je zapisal mariborski župan.

Najbolj nenavadno pri očitkih se mu zdi, da se oglašajo tisti, ki so poskrbeli, da v podjetju Marifarm ob začetku njegovega županovanja ni bilo dovolj denarja niti za plače. Kot je poudaril, novo vodstvo dokaj uspešno sanira stanje, saj so plače redne, izplačan pa je bil tudi regres.

Ostali očitki so po njegovem mnenju v glavnem brez repa in glave, so plod govoric in natolcevanj, zato nanje nima smisla odgovarjati.