Podžupan nič ne ve

Gre za propadajoč nekdanji samski dom Iskre, ki je kasneje postal stanovanjski objekt. Domplan ga je kupil, ko je bil direktor podjetja prav sedanji podžupan Frelih. Od takrat pa bolj ali manj propada, ker za stanovanja ni več primeren. »Na njegovem mestu želimo zgraditi poslovni objekt za lastne potrebe, zato smo na Mestno občino Kranj naslovili pobudo za spremembo prostorskih aktov,« je pojasnila direktorica Domplana Vera Zevnik, ki je Freliha nasledila na direktorskem stolčku.

Podžupan Frelih je tako dejansko solastnik stavbe, katere usoda je pogojena s prostorskimi spremembami, ki sodijo v sklop njegovih pooblastil v mandatu župana Mohorja Bogataja. Pisali smo že, da je podžupan tudi solastnik plinskega omrežja, ki ga obvladuje njegovo (nekdanje) podjetje.

»Vse postopke vodi oddelek za prostor in okolje in sam se v to popolnoma nič ne mešam. Še več: o poteku teh postopkov nič ne vem, ker ne želim biti v navzkrižju interesov,« je zatrdil podžupan Frelih. Dodal je tudi, da je še vedno predsednik nadzornega sveta Domplan Investe in da so lastniki Domplana nekdanji in sedanji zaposleni, okoli sto je vseh skupaj. Poudaril je, da vsako leto izpolnjuje vse funkcionarske obveznosti pri komisiji za preprečevanje korupcije in zato tudi ne sodeluje v vseh postopkih v zvezi s stavbo v stanovanjski soseski Planina 2 v Kranju.

Ob tem je pomembno vedeti tudi, da veljavni prostorski akti ne dopuščajo novogradnje ali nadomestne gradnje in da je objekt že leta v tako slabem stanju. Prav tako ni odveč podatek, da bo sedanja oblast s podžupanom Frelihom vred na oblasti še dobro leto dni, potem so na vrsti lokalne volitve.

Ljudje so ogorčeni

O tem, kako se domala vsak dan sprehodi mimo te sramote, nam je pripovedoval eden starejših Kranjčanov. Dejal je, da objekt propada dolga leta. Zdaj pa je očitno nastopil pravi čas, da objekt porušijo in Planina 2 dobi novo stavbo oziroma vsaj za to potrebne načrte. Ključno pri načrtih Domplana pa bo, kako bo občina želeni gradbeni poseg umestila v prostor, kar bo vplivalo tudi na vrednost premoženja v lasti podjetja. Kar podžupan Frelih gotovo ve, saj sodi med največje strokovnjake na področju nepremičnin v Kranju in je večkrat predaval na posvetih o poslovanju z nepremičninami.

Na spletni strani Mestne občine Kranj so ob njegovi predstavitvi zapisali tudi, da je v preteklosti vodil številne projekte – tudi urbanistični program in načrt Kranja.