Na razpis sta se prijavila tudi postojnski samostojni podjetnik Jernej Knific, poznan predvsem kot nekdanji občinski svetnik, in javni zavod Znanje, katerega ustanoviteljica je občina Postojna, vodi pa ga nekdanja direktorica postojnske občinske uprave Brigita Kidrič. Na ministrstvu so povedali, da je Postojnska jama ponudila 33 odstotkov od letnih prihodkov, vendar najmanj 240.000 evrov, medtem ko je zavod Znanje ponudil najvišji, 37-odstotni delež od letnih prihodkov, vendar najmanj 230.000 evrov letno. Zavod Znanje je po naših informacijah ponudil najvišji znesek letnih vlaganj v lokalno infrastrukturo.

»Pristojna komisija bo vloge ocenila in v nadaljevanju postopka v 30 dneh obvestila vse ponudnike o izboru oziroma o nadaljevanju postopka, če bi prejeli več najugodnejših ponudb,« so nam pojasnili na ministrstvu. Spomnimo, da namerava ministrstvo kulturni spomenik državnega pomena, ki je bil zadnja leta zaradi neurejenega upravljavskega razmerja nekoliko zapostavljen, zlasti z vidika vlaganj, oddati v najem do konca leta 2028. Za to je pričakovalo najmanj 150.000 evrov najemnine letno. Vsi štirje ponudniki so ponudili višji znesek. Poleg višine najemnine in vlaganja v lokalno infrastrukturo bo ministrstvo pri izboru prihodnjega najemnika upoštevalo tudi najširše zastavljeno vsebinsko sodelovanje z lokalno skupnostjo in najširši nabor promocijskih aktivnosti za popularizacijo gradu.