Kaj je torej vaše poslanstvo? Preprosto le gasite požar in ste vedno tam, kjer zmanjka prijateljev in mora nekdo pomagati, ali pa tudi vzgajate in poskušate preprečevati, da bi do takih situacij sploh prihajalo?

Oboje, a je naša prvenstvena naloga vendarle zmanjševanje škode v nočnem življenju. Posredovanja prilagajamo ciljni populaciji, ki spreminja vzorce uporabe drog in alkohola. Naši delavci so na terenu vsak konec tedna, praktično po vsej Sloveniji. Na večjih prireditvah imamo stojnice z letaki, brezplačnimi izotoničnimi napitki, prvo pomočjo... Ukrepamo tudi, ko kdo obleži. Naši »terenci« znajo presoditi, ali je potrebna zdravniška pomoč ali bo dovolj malo počitka. Predvsem pa nam mladi povedo, kaj so zaužili, saj je to lažje zaupati vrstniku, ki razume sceno. Vozniki lahko opravijo tudi alkotest in skupaj s svetovalci poiščejo alternativne možnosti prevoza, če so pili ali uporabljali prepovedane droge. Na manjših prireditvah imamo po dva informatorja, ki se z mladimi prav tako pogovarjata in pomagata, če je treba. Zadnja leta, odkar se je začelo množično popivanje mladih na odprtem prostoru, pa gredo naši ljudje na teren s polno torbo prigrizkov, cedevite in letakov, denimo ob Ljubljanico, ter se z njimi pogovarjajo o tem, zakaj je dobro po enem pivu spiti še eno brezalkoholno pijačo, da je dobro nekaj pojesti. Poleg tega jih poskušajo spodbuditi, da bi odgovorneje načrtovali svojo zabavo in to, kako bodo odšli domov. Morda tudi z našim After taksijem, ki mladim med sredo in petkom omogoča subvencionirane taksi prevoze in jih uči, da je vožnja s taksijem, če se vanj zbašejo štirje, varna in poceni. Podobno počnemo tudi na delavnicah projekta Izberi sam, ki je osredotočen na zmanjševanje škode zaradi pitja alkohola med  bolj rizičnimi mladostniki.

Začenjajo se brucevanja, ki nekaterim mladim pomenijo sploh prvo zabavo povsem brez nadzora staršev. Do česa naj bodo ti neizkušeni mladostniki še posebej pazljivi?

Nekaterim organizatorjem občine že postavljajo kot pogoj za pridobitev dovoljenja prav našo navzočnost. V Ljubljani je večinoma tako in tudi letos bomo na brucevanjih s stojnicami, prvo pomočjo... Zelo radi bi vse in še zlasti neizkušene opozorili na eno prvih dizajnerskih drog GHB, ki se je v zadnjih dveh letih pri nas zelo razpasla. Znana je kot droga za posilstvo. Gre za poceni in lahko dostopno ilegalno snov, ki je v čistilu za platišča in si jo mladi prinašajo na zabavo v majhnih stekleničkah kot poceni nadomestek za alkohol. Problematično je zlasti njeno odmerjanje, saj se na uro ne sme prekoračiti odmerka 1 ml snovi (velja tudi za derivat GBL), predvsem pa se zraven ne sme piti alkohola. Takoj ko popiješ večjo količino, ali odmerek ponoviš pred iztekom ene ure, ali pa jo mešaš z alkoholom, lahko padeš v nezavest in celo komo. Prav minuli teden je prišlo na Metelkovi do hudih predoziranj. Ker uživanje zamegli percepcijo časa, uporabnikom svetujemo, da si beležijo čas uporabe te snovi. Opozorili bi še, da se drogo zlahka tudi podtakne, zato naj mladi vedno pijejo le iz svoje steklenice in ne skupnih litrskih mešanic ali pijač, ki jim jih ponujajo (ne)znanci. In tudi pri nas smo že imeli zaradi te droge nekaj primerov posilstev. V glavah žrtev gre tukaj velikokrat za nekakšna »siva« posilstva, saj snov tako zniža razsodnost in onesposobi telo, da se dekleta ne zmorejo dovolj aktivno braniti in pristanejo na odnos, čeprav sicer ne bi. Posilstva pa ne prijavijo, saj imajo slabo vest.

Aktivni ste tudi na spletu in v svetovalnici oziroma na infotočki v Ljubljani v Prečni ulici. Kakšne so vaše izkušnje s spletnim svetovanjem, ki ste ga pravkar nadgradili s prvo anonimno spletno aplikacijo za pomoč in samopomoč pri zasvojenostih Reduser?

Tudi tisti, ki pridejo v svetovalnico, za nas pogosto izvedo prek spleta, kjer izpolnijo vprašalnik in si šele z odgovori nanj priznajo, da imajo težave z drogo. V svetovalnici prav tako gradimo na zmanjševanju škode in sledimo ciljem, ki si jih uporabnik sam zastavi. Abstinenca je idealen cilj, a vsi tega niso zmožni in niti ne želijo povsem abstinirati. Zato jim najprej pomagamo pri nadzirani uporabi, v končni fazi pa jih večina vendarle želi doseči abstinenco, saj se znatno bolje počutijo že ob zmanjšani uporabi.

Zaradi zaupanja in anonimnosti pride prek spleta k nam tudi del skrite, navzven uspešne socialno integrirane populacije mlajših odraslih v starosti nekaj več kot 30 let, ki zaradi bojazni pred stigmatizacijo ne želijo nikomur razkriti, da imajo težave z uporabo drog. Ti ne bodo šli nikoli v celodnevne programe, nikoli ne bodo dali svoje zdravstvene kartice in se izpostavili možnosti, da bi kdo videl, kje so bili. Zato se jim povsem prilagajamo. Tistim, ki se ne želijo razkriti niti do te mere, pa je namenjena nova spletna aplikacija Reduser, ki je plod dela strokovne skupine terapevtov s področja zdravljenja zasvojenosti in je prenosljiva tudi na druge zasvojenosti. Temelji na spoznanju, da k spremembi navad pogosto pripomore že beleženje uporabe drog. Zato uporabnika spodbudi, da začne prepoznavati željo in sprožilnike, ki ga navedejo k temu, da uporabi drogo. Tako dobi uporabnik jasnejši vpogled v njeno uporabo. Povedano drugače, z aplikacijo vnašamo v kaos uporabnikov, tudi če navzven funkcionirajo normalno, malo več reda, aplikacija pa jih ves čas nežno spominja tudi na to, da bi bilo dobro poiskati pomoč svetovalca, ki si ga lahko izberejo tudi anonimno. Že pri testnem poizkusu smo imeli zelo dobre rezultate. In samo upamo lahko, da nam bo anonimnost pripeljala tudi najbolj ranljivo populacijo mladih mater z otroki, ki imajo težave z drogo ali alkoholom, a se bojijo razkriti, da jim ne bi odvzeli otrok. Zato si ne upajo po pomoč, odvisnost pa ostaja njihova skrivnost, ki se pride na površje šele v nočnih urah.

Kdaj bo prišla nova pošiljka kuponov za After taxi in kako se obnese možnost, da lahko uporabniki pri vas testirajo drogo, če sumijo, da je z njo kaj narobe?

Nova pošiljka kuponov bo prišla novembra, koliko jih bo, pa še ne vemo, saj varčevanje klesti tudi ta projekt, ki je eden naših najuspešnejših. Z zagotavljanjem sredstev imamo vse večje težave in letos sredi oktobra prvič sploh še ne vemo, koliko zaposlitev in programov bomo lahko ohranili za prihodnje leto. Pa naši programi sploh niso dragi, nam nekaj sto evrov zelo veliko pomeni; izčrpava pa nas tudi ta negotovost, da ne moremo načrtovati. Kar pa zadeva testiranje droge, program teče. Vključeni smo v evropski sistem zgodnjega odkrivanja in obveščanja o novih mogočih zelo škodljivih psihoaktivnih snoveh na trgu.

Ne moreva se izogniti vprašanju, ki zagotovo najbolj tare starše. Kako odraščajočega mladostnika, ki nima več nikakršnih zavor, saj črpanje želodca ni več sramotno, izguba spomina prav tako ne, obvarovati pred vse lažje dostopno in vse bolj neraziskano množico napol legalnih novih drog in alkohola?

Vsak gram energije, ki ga vložimo v svoje otroke od rojstva naprej, se splača in se obrestuje tudi, ko začnejo odhajati iz varnega gnezda. Spodbujati  jih je treba k samostojnosti in zavedanju lastnih potreb, da ne sledijo zgledu in volji močnejših. Še zlasti težko je v puberteti, posebno staršem, ki so polni lastnih skrbi in ne vedo, ali bodo jutri še imeli službo. Možgani mladostnika potrebujejo ekstremne situacije, ekstremne emocije... Zato eksperimentirajo tudi z drogo in alkoholom. Ker pa še ne znajo predvideti nevarnosti, potrebujejo meje, ki jih postavijo odrasli. Tudi raziskave potrjujejo, da prej ko začne človek eksperimentirati z mamili, večje je tveganje, da bo zaradi njih odvisen. Zato je odlaganje drog na čim poznejši čas eden ključnih varovalnih dejavnikov, da ljudje nato nimajo težav. Tudi alkohol sodi zraven, še zlasti v kombinaciji z močnimi psihoaktivnimi snovmi, ki odnesejo še odraslega, kako ne bi mladostnika.