Zapletlo se je ob potrebni rekonstrukciji te državne ceste, ki so se je razveselili predvsem avtomobilisti, ki so več let opozarjali na dodobra dotrajano vozišče. A po njej se zdaj ne smejo voziti kolesarji, saj na obnovljenem delu ceste ni urejenih kolesarskih poti.

Zaporo »zakuhal« pravilnik

Pravilnik o projektiranju cest namreč v 47. členu med drugim določa, da morajo imeti označen kolesarski pas tiste ceste, kjer je povprečni letni dnevni promet od 2500 do 7000 vozil na dan ter več kot 20 kolesarjev na uro. Na novomeški Kandijski cesti so izmerili v povprečju 4981 vozil na dan, so povedali na Direkciji Republike Slovenije za ceste (DRSC). Ker kolesarske steze zaradi pomanjkanja prostora niso mogli narisati, so vožnjo s kolesi prepovedali.

Gre za državno cesto, zato je njen upravljalec DRSC, kjer so glede zapore za kolesarje še pojasnili, da je tretjo fazo rekonstrukcije prevzela novomeška občina sama, torej tudi pripravo projektne dokumentacije in vodenje projekta. Na Mestni občini Novo mesto pa pravijo, da so prav na DRSC recenzirali in s tem vsebinsko pregledali projektno dokumentacijo.

Žogica z DRSC na občino in nazaj

Oba, tako DRSC kot tudi novomeška občina, se strinjata, da je prepoved kolesarjem ukrep, ki izhaja iz omenjenega pravilnika. A mnenja se razhajajo glede vprašanja, kako v prihodnje oziroma ali bo prepoved kolesarjem trajen ukrep. Na DRSC namreč pravijo, da je za odgovore pristojna občina, na občini pa, da lahko vsa druga pojasnila poda upravljalec ceste, torej DRSC. Dodajajo le, da bo upravljalec po tehničnem pregledu – rekonstrukcija namreč na delu ceste še ni končana – podal svoje stališče o prepovedi vožnje s kolesom v delu mesta.

Do takrat, morda tudi trajno, bodo morali kolesarji ubirati druge poti. Na območju Novega mesta imajo sicer urejenih skupno slabih 25 kilometrov kolesarskih stez. Ali pa lahko tvegajo in se kljub prepovedi podajo po Kandijski cesti, a taka pot ni poceni, saj bi jih lahko policisti zaradi nespoštovanja prometne signalizacije oglobili s 160 evri, so pojasnili na Policijski upravi Novo mesto.