Iz inšpekcijskega zapisnika med drugim izhaja, da je v domu na Obali neustrezno organizirano popoldansko delo, ko za starostnike skrbi premalo zaposlenih. Delavci so zaposleni za določen čas, pogodbe se jim podaljšuje vsaka dva meseca, zato se je od januarja v 40-članskem kolektivu zamenjalo že več kot 30 ljudi. Inšpektorica za večino zaposlenih sploh ni mogla ugotoviti, na katero delovno mesto so bili razporejeni in ali njihova izobrazba ustreza zahtevam. Med pregledom je med drugim videla tudi to, da je čistilka hranila starostnike in jim razdeljevala zdravila.

Inšpektorica je Kristini Dokl, direktorici Doma upokojencev Ptuj, pojasnila, da takšen način dela nima pravne podlage v predpisih socialnega varstva, in ji prepovedala nadaljnje protipravno »eksperimentiranje« pri varstvu starejših.

Projekt Koper se nadaljuje

Iz pojasnil, ki nam jih je poslala direktorica, se ustvarja vtis, kot da so med inšpekcijskim pregledom ugotovljene nepravilnosti zgolj posledica pomanjkljive dokumentacije. »Pomanjkljivosti in nepravilnosti smo odpravili tako, da smo zagotovili tisto dokumentacijo, ki v času inšpekcijskega nadzora v enoti Koper zaradi različnih razlogov ni bila posredovana inšpektorici,« je zapisala Doklova. »Večina dokumentacije je namreč že bila v enoti, vendar inšpektorici ni bila izročena ali pa je ni bilo na ustreznem mestu, konkretno na oglasni deski, s katere jo je nekdo odstranil. Dokumentacijo, ki še ni bila pripravljena, smo pripravili. Prav tako smo pripravili dodatno zahtevane podatke.«

Delo je v Kopru še zmeraj organizirano enako kot v času inšpekcijskega nadzora, »eksperimentiranja« torej niso prekinili. »Po enakem projektu izvajamo delo tudi v drugih enotah, to je v enotah Kidričevo in Juršinci, kjer so stanovalci, njihovi svojci in zaposleni s tako obliko dela zelo zadovoljni. Ta projekt je bil predstavljen kot eden od sodobnih konceptov in metod dela s starejšimi ljudmi v domovih četrte generacije, na resornem ministrstvu že leta 2007, že prej pa v strokovnih navodilih v strokovnem pravnem informatorju v letih 1999 in 2002. Sprejel ga je tudi svet doma Ptuj,« pravi Doklova.

Dom upokojencev Ptuj posluje izjemno dobičkonosno, lani je javni zavod ustvaril za kar 1,2 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki, v obdobju 2008–2012 pa je skupni dobiček znašal skoraj 4,8 milijona evrov. Ti presežki utegnejo nastajati v nasprotju z veljavnimi predpisi, izhaja iz inšpekcijskega poročila. Inšpektorica namreč domneva, da izračun cene storitev v enoti Koper temelji na izračunih in vrednostih, ki niso skladne z resničnimi stroški storitev. Ker cena v Kopru ni izračunana v skladu z veljavnimi predpisi, je inšpektorat zadevo odstopil ministrstvu za delo v nadaljnjo obravnavo.

»Ceno v enoti Koper smo pripravili na osnovi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in standardov stroškov, ki jih je določil minister. Tako izračunano ceno je sprejel svet doma, ministrstvo pa je dalo soglasje,« nam je s tem v zvezi odgovorila Doklova in dodala, da bodo cene spremenili, če bo to od njih zahtevalo ministrstvo.

Revizija razkrila nepravilno zaračunavanje storitev

Na okoliščino, da Dom upokojencev Ptuj svojim varovancem protipravno zaračunava previsoke cene, že vrsto let opozarja Franc Kodela. Ptujčan, ki ima v omenjenem domu nastanjenega očeta, je leta 2009 na ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, vložil pobudo za izredno revizijo poslovanja doma. Zahteva se mu je izpolnila šele leta 2011. Iz izredne revizije poslovanja zavoda za obdobje 2005–2009 je mogoče izluščiti sklep, da je dom varovancem zaračunaval storitve po cenah, ki so bile oblikovane v nasprotju s pravilnikom.

Kodela je na podlagi presežkov, ki jih je v preteklosti ustvaril zavod, ocenil, da so zaračunane cene previsoke za najmanj 20 odstotkov. Zato je od doma zahteval vračilo nekaj manj kot 15.000 evrov. Svet zavoda je njegovo zahtevo že dvakrat zavrnil kot neupravičeno, nazadnje na oktobrski seji, ki je potekala za zaprtimi vrati, čeprav sta Kodela in njegov oče soglašala z javno obravnavo.

Kako bo ukrepal v prihodnje, ne ve. Za sodni spor se bržkone ne bo odločil. »Ministrstvo podpira početje vodstva doma, ker bi se v nasprotnem primeru razkrilo tudi njihovo napačno ravnanje, na zavod pa bi se usul plaz zahtevkov za vračilo preveč plačanega denarja,« je prepričan Kodela.