Za projekt prenove Male drame pravijo, da ni najhvaležnejša dota, ki jo je od prejšnjega vršilca dolžnosti ravnatelja Petra Sotoška Štularja, zdaj ravnatelja v SNG Opera in balet Ljubljana, podedoval sedanji ravnatelj ljubljanske Drame in dramski igralec Igor Samobor. Samobor je postal ravnatelj s 1. majem letos, potrebno dokumentacijo za začetek prenove pa je uredil in podpisal že Sotošek. Gradbinci so v dvorano vstopili to poletje, natančneje 15. julija, zato so nekateri podvomili, da so v tako kratkem času prenovo končali in pridobili vso potrebno dokumentacijo za začetek obratovanja. Mala drama bo namreč prve obiskovalce sprejela že danes, ko bo na sporedu javna generalka in bo predstava ponujena tudi zunanjim obiskovalcem. »Gradbeno dovoljenje in dovoljenje zavoda za spomeniško varstvo za začetek obratovanja smo seveda pridobili,« zagotavljajo v Drami.

Načrtovanje prenove Male drame so zaupali arhitekturnemu biroju ARHIPRO d. o. o., tam pa so se prek tako imenovanega projekta za razpis odločili, da gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela zaupajo podjetju NGD, Gradbeni inženiring d. o. o. To naj bi naročnika prenove, torej ustanovitelja javnega zavoda, ki je ministrstvo za kulturo, skupno stalo 415.826,70 evra (brez DDV). »Vrednost pogodbenih del za prenovo Male drame je skladno z razpisno dokumentacijo določena po sistemu 'cena na enoto' na podlagi izvajalčevega ponudbenega predračuna ter v skladu s pravno-formalnim in v praksi uveljavljenim načinom oblikovanja skupne cene s pogodbeno dogovorjenimi gradbenimi deli,« pojasnjujejo iz ljubljanske Drame.

Najprej so res načrtovali, da bi prenovo Male drame izpeljali v eni fazi, šele naknadno pa so se očitno morali odločiti, da jo izvedejo v dveh fazah; da bo sezona na malem odru tekla čim bolj nemoteno in ne bo izgubljena in ker je na ministrstvu za kulturo, ki je njihov ustanovitelj in naročnik prenove, očitno zmanjkalo obljubljenega investicijskega denarja. V Drami sicer pravijo, da naj bi v prvi fazi opravili že 60 odstotkov načrtovane prenove. »Trenutno smo v zaključni fazi izvedbe del, opravlja se gradbeni strokovni nadzor. Končni obračun bo znan po koncu vseh del,« je pojasnil Jernej Pristov iz SNG Drama Ljubljana.

Sicer pa so v prvi fazi prenove odpravili kar nekaj pomanjkljivosti. Zagotovili so denimo so varne razmere za delo in za obiskovalce v skladu s požarnovarnostnimi in sanitarnimi predpisi: uredili so evakuacijske poti, ločene sanitarije za obiskovalce, nov vhod v Malo dramo ter vgradili novo dvigalo za prevoz ljudi in transport scenskih elementov. Posegov v samo dvorano v prvi fazi niso predvideli, zato so izvedli samo nujna investicijsko-vzdrževalna dela ter nabavili nove dvoranske sedeže. Ko bo na ministrstvu za kulturo spet na voljo denar za prenovo, bodo v drugi fazi šli v »povišanje dvorane«.