Razpusti se komisija za preprečevanje korupcije. Goran Klemenčič, Rok Praprotnik in Liljana Selinšek se spoznajo za člane hudodelske združbe in se jih tretira po zakonu.

Razveljavi se prvostopenjska sodba v zadevi Patria in se prepove možnost ponovnega sojenja. 900.000 evrov se nato nakaže na račun v Tajvanu.

Zoran Janković spet postane direktor Mercatorja, Igorja Bavčarja se povabi, da prevzame vodenje Istrabenza, Boška Šrota pa, da znova konsolidira skupino Pivovarne Laško.

Borut Pahor abdicira, po odstopu se ga imenuje za predsednika Centra nevladnih organizacij Skupaj – spodbujajmo drug drugega. Položaj predsednika republike se ukine, nadomesti ga kolektivni organ – predsedstvo RS, pri čemer se določi, da predsedstvo RS po funkciji zastopa in predstavlja varnostni svet ZN.

Alenka Bratušek zaprosi za študijski dopust in doktorira do kongresa stranke.

Janeza Drnovška se imenuje za posmrtnega predsednika vlade (brez omejitve mandata), za njenega podpredsednika, a z omejenim mandatom (dosmrtno), se nastavi Lojzeta Peterleta.

PS se združi s SD, SLS in NSi pa s SDS. Proporcionalni volilni sistem se nadomesti z večinskim, pri čemer se z ustavo določi, da lahko na volitvah zmaga le DeSUS.

Borut Jamnik postane direktor (dobre banke) NLB.

O Samu Hribarju Miliču se ugotovi, da je trajno presežni delavec, Dušanu Semoliču se izreče ukrep odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Antonu Stresu se prekliče izgnanstvo na Madagaskarju, znova se ga umesti za ljubljanskega nadškofa in 26. decembra daruje mašo za domovino v ljubljanski stolnici.

Murgle končno izsušijo, zgradi se stadion Zmage.

Notarsko se overi zapisnik, ki potrjuje, da je general Ivan Dolničar 9. maja 1945 podpisal brezpogojno kapitulacijo jugoslovanskih partizanskih sil pred nemško armadno skupino E generala Alexandra von Löhra.