V prihodnjih dneh se začenjajo pogovori z bankami upnicami o prestrukturiranju dolgoročnih dolgov Mercatorja, ki bodo skupaj z obvezno odobritvijo varuhov konkurence v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji narekovali potek prodaje našega najboljšega soseda. Agrokor, ki ima težave s financiranjem, naj bi neuradno že poizkušal ceno znižati na 80 evrov, za preostalih 40 evrov pa bi se poskušal dogovoriti za zmanjšanje dolga prek dokapitalizacije.

V petek so z ministrstva za finance sporočili, da bodo pogoji, pod katerimi bodo imetniki podrejenih obveznic bank v težavah prisiljeni sodelovati pri njihovi sanaciji, znani novembra. Na tak način bo ugodeno zahtevi evropske komisije, po kateri bodo tudi zasebni investitorji nosili bremena slabih naložb in izgub. Ta ukrep bi seveda najbolj prizadel zavarovalnice, pokojninske in vzajemne sklade ter paradržavna podjetja, za katere prisilno lastništvo kapitalsko podhranjenih bank ni ugodnost, hkrati pa je možnost izgube celotnega začetnega vložka toliko večja.

Težave pa znajo imeti tudi imetniki obveznic ljubljanskega finančnega holdinga Sava, ki ima ponovno finančne težave, saj mu grozi insolventnost. Danes bo znano, ali se bo vsaj 75 odstotkov imetnikov obveznic strinjalo z zmanjšanjem obrestne mere. Sava je lastnikom obveznic SA02 na zahtevo bank predlagala znižanje obrestne mere s 7,2 odstotka na komaj 2 odstotka. Če se imetniki obveznic ne bodo strinjali, imajo banke pravico odpovedati prestrukturiranje posojil, Sava pa bi tako postala dolgoročno plačilno nesposobna.