Formalno sicer ni prav nobenih ovir, da direktor občinskega javnega podjetja ne bi bil v prostem času tudi občinski svetnik, vendar je Žiberna dal besedo in javnost zato pričakuje, da jo bo tudi držal. »Na vprašanje, zakaj še nisem odstopil, sem vam pred pol leta že odgovoril in odgovor je danes še vedno enak. Zaradi pritožbe neizbranega kandidata imenovanje na mesto direktorja komunale še ni pravnomočno. Ko bo, bom odstopil s svetniškega položaja,« je še enkrat zatrdil Matija Žiberna.

Nekdanji delodajalec tretja največja »stranka« občine

Naj spomnimo, da sta komisija za volitve in imenovanja ter pozneje ves občinski svet Žiberno izbrala kljub nekaterim pomislekom glede njegove mladosti in v razpisu zahtevanih petletnih vodstvenih izkušenj. Žiberna je pred nastopom službe v komunali delal kot operativni gradbeni inženir v Cestnem podjetju Kranj. Diplomiral je leta 2007 in iz tega podjetja so na komisijo za volitve in imenovanja poslali potrdilo, da je mesto operativnega inženirja vodstveno. Ob tem ne gre spregledati dejstva, da je Cestno podjetje Kranj hčerinska družba Gorenjske gradbene družbe, ki jo vodi in lastniško obvladuje Žibernov stric Branko Žiberna. Gorenjska gradbena družba je po podatkih spletne aplikacije Supervizor v zadnjih desetih letih z občino Radovljica sklenila za devet milijonov evrov poslov, samo letos za 220 tisočakov. Kakšno je poslovanje med Komunalo Radovljica in Gorenjsko gradbeno družbo, na tej spletni aplikaciji ni mogoče izvedeti, saj komunalno podjetje, čeprav je v stoodstotni lasti občine Radovljica, ni zavezanec za sporočanje informacij za potrebe Supervizorja. Dejstvo pa je, da je Gorenjska gradbena družba v zadnjih desetih letih po radovljiških vrtcih in Gorenjski banki tretji največji proračunski porabnik občine Radovljica. Občina je prav tako v zadnjih desetih letih Komunali Radovljica nakazala dobrih sedem milijonov evrov.

Imenovanje Žiberne na mesto direktorja komunale ni pravnomočno zaradi pritožbe neizbranega kandidata Marjana Ješeta, ki so ga prav zaradi pomanjkanja vodstvenih izkušenj izločili že na samem začetku izbirnega postopka, čeprav gre za nekdanjega vodjo občinske inšpekcije.

Renata Jutriša Lukežič je kot občinska svetnica pred poldrugim letom odstopila zaradi »grdih poslov v občini, nespoštovanja ljudi in čistega politikantstva«. Zelo ostra je bila do ravnanja direktorja komunale, čeprav mu strokovnosti nikakor ne očita. »Mislim, da mora človek, ki kandidira za poslovodna delovna mesta gospodarskih družb, še posebno tistih, ki so v javni lasti, izpolnjevati moralne in etične norme. Moja večkratna pozivanja z vprašanjem o odstopu dotičnega gospoda so zelo povezana s to mojo mislijo. Četudi bi gospod zdaj takoj odstopil, bi bilo po mojem skromnem mišljenju prepozno. S cincanjem je le dokazal, da etike in integritete ne premore. Predvsem me skrbi, kako lahko kot svetnik odloča o javnem denarju, ki ga občina namenja podjetju, ki ga vodi,« je zelo jasna Jutriša-Lukežičeva.

»Sklep občinskega sveta o imenovanju direktorja Javnega podjetja Komunala Radovljica je dokončen, res pa še ni pravnomočen zaradi vložene tožbe na delovno in socialno sodišče. Občina je skladno s sodnim postopkom predala vso dokumentacijo o postopku imenovanja in doslej tudi sodelovala v postopkih, ki jih vodi sodišče. Želimo si, da bi bil sodni postopek rešen čim prej,« je sporočila vodja županovega kabineta Manca Šetina Miklič in dodala, da tožba v tem primeru v ničemer ne vpliva na pooblastila ali delo direktorja oziroma na samo poslovanje Komunale Radovljica. Prav ob to se je obregnil tudi samostojni občinski svetnik Marjan Vidic. »Že mogoče, da njegovo imenovanje še ni pravnomočno, povsem pravnomočno pa prejema plačo!« je bil oster Vidic, ki je tudi sam napovedal svetniško vprašanje na to temo.

Plačo bodo kmalu morali razkriti

Z občine Radovljica nam višine plače direktorja komunale niso posredovali, češ da tega podatka nimajo, saj ima direktor sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi, o kateri odloča nadzorni svet komunale, zato so nas napotili neposredno na Komunalo Radovljica. Od tam pa smo dobili obsežno pojasnilo, da direktor Komunale Radovljica ni javni uslužbenec in da so določila njegove pogodbe vključno z višino plače poslovna skrivnost.

Prav te dni je minister za notranje zadeve Gregor Virant predstavil novelo zakona o dostopu do informacij javnega značaja, po kateri bodo javne tudi informacije o podjetjih ali javnih zavodih v večinski lasti države ali lokalne skupnosti. Namen novele zakona je po besedah ministra prav zagotoviti preglednost prejemkov vodstvenih oseb v družbah v lasti države in občin ter ustvariti razmere, v katerih bo kadrovanje v teh družbah pregledno in kjer bodo na te položaje prišli najboljši posamezniki glede na zahtevane izkušnje. A kot so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve, je bila novela zakona sprejeta šele v vladi in bo glede na predvidevanja po sprejemu v državnem zboru začela veljati konec leta. Pojasnili so še, da so gospodarske družbe, ki opravljajo javno službo, že zdaj zavezanci za dostop do informacij javnega značaja, a v ta segment dokumentov, ki morajo biti na voljo javnosti, praviloma ne zapadejo prejemki poslovodstva družbe. »To bo spremenjeno z novelo zakona,« so zatrdili na notranjem ministrstvu.