Napačno obvestilo iz velenjskega zdravstvenega doma (ZD) je najprej romalo na vse osnovne šole, od tam pa so ga poslali staršem, med katerimi so bili tudi starši šestošolk, ki so se zaradi tega precej razburili. V obvestilu je namreč pisalo le, da morajo s podpisom soglašati s cepljenjem, nič pa o tem, da lahko cepljenje zavrnejo, ker je prostovoljno. V zdravstvenem domu so se zaradi te napake posipali s pepelom.

Šlo je za človeško napako

»Imava enajstletno hčer, ki obiskuje šesti razred osnovne šole. Domov je prinesla obvestilo šolskega dispanzerja ZD Velenje, na katerem je pisalo, da bodo tega in tega dne najinega otroka pregledali, po tem pa tudi cepili proti HPV, kar sodi v obvezna cepljenja v RS. Očitno ZD zavaja, saj tudi v programu cepljenj in zaščite z zdravili za leto 2013 piše, da cepljenje proti temu virusu ni obvezno,« pravijo starši, katerih imena hranimo v uredništvu. Margareta Seher Zupančič, vodja predšolskega in šolskega dispanzerja v ZD Velenje, se je prizadetim staršem že opravičila in priznala, da gre za njihovo napako. »Kolegica, ki je pripravila dopis za šole, je povzela besedilo, ki ga je napisala za starše učencev prvega razreda, ki so v sklopu sistematskega pregleda cepljeni proti hepatitisu B, in starše tretješolcev, ki so cepljeni proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju. Učenci so poleg omenjenega obvestila staršem dobili brošuro in list z informacijo o cepljenju proti okužbam s HPV, na katerem je tudi izjava o privolitvi, ki jo podpišejo starši deklic, ki so se odločili za cepljenje. Brez tega podpisa ne bi cepili nobene deklice. Šolo smo že obvestili, naj obvestila staršem ne pošiljajo več, in poslali popravljen dopis,« pojasnjuje Seher-Zupančičeva.

V Sloveniji cepljena dobra polovica enajstletnic

Alenka Trop Skaza, specialistka in vodja oddelka za epidemiologijo nalezljivih bolezni na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje, pa pojasnjuje, da je za šestošolke in zamudnice, to je deklice, ki so že v osmem razredu, omenjeno cepljenje brezplačno in ga krije zdravstvena zavarovalnica, v vsakem primeru pa je prostovoljno. »Če se starši s tem strinjajo, se cepljenje opravi v okviru sistematskega pregleda in je sestavljeno iz treh odmerkov. Če se cepljenje opravi zunaj programa, pa je samoplačniško in ga je mogoče izvesti le pri zdravnikih specialistih ter tudi pri nas,« pravi Trop-Skazova. Dodaja, da se število tistih, ki se odločijo za cepljenje, po Sloveniji močno razlikuje, gledano v celoti pa je cepljena dobra polovica vseh enajstletnih deklic. »Sicer pa raziskave kažejo, da je omenjeno cepljenje dobra zaščita proti najpogostejšima genotipoma HPV 16 in HPV 18, ki povzročata več kot 70 odstotkov rakov materničnega vratu,« poudarja naša sogovornica.

V Sloveniji je vsem deklicam v šestem razredu osnovne šole omogočeno brezplačno cepljenje proti okužbi s HPV že od leta 2009, če seveda v cepljenje privolijo starši, za vse druge pa je samoplačniško. Rak materničnega vratu v celjski regiji in v Sloveniji nasploh še vedno prizadene preveč žensk, starih od 35 do 49 let.