Nezadovoljstvo v kolektivu mariborskih poklicih gasilcev je privrelo v javnost po hudem požaru, ki je konec julija pustošil v Gorenju Surovini. V tej zahtevni akciji so se namreč razkrile posledice kadrovske podhranjenosti poklicne gasilske čete in tudi nekatere slabosti v organiziranju dela – gasilci med gašenjem med drugim niso imeli na voljo dovolj pitne vode in hrane.

Te pomanjkljivosti je vodstvo zavoda sicer že odpravilo; hrano gasilcem dobavlja Dom pod Gorco, vodo pa Mariborski vodovod. Ostajajo pa druge težave, zaradi katerih vodstvo sindikata grozi s stavko: nezakonito naj bi jim bil odvzet dodatni dopust, v gasilskem kolektivu naj bi vladalo slabo delovno vzdušje, ki ga domnevno kvarijo tudi pritiski na podrejene, sporna naj bi bila napredovanja in neustrezna naj bi bila gradnja novih prostorov.

Izvršilni in nadzorni odbor sindikata terja odpravo plačnih nesorazmerij in poudarja, da ta čas v vsaki od štirih izmen dnevno službuje 14 gasilcev, po strokovnih ocenah pa naj bi za tako veliko območje, kot je Maribor z okolico, v izmeni potrebovali od 18 do 20 ljudi. Ogrizek je razložil, da bodo v primeru, če se bo kolektiv večinsko strinjal s stavko, takšen protest izpeljali konec meseca, razen če bo vodstvo zavoda prej izpolnilo njihove zahteve.

Javni zavod vodi direktor Janez Keček, nekdanji kriminalist, ki ga je na položaj imenoval bivši župan Franc Kangler. Ko se je nanj usul plaz kritik, je Keček sicer ponudil odstop županu Andreju Fištravcu in izrazil željo, da naj mu v zavodu poiščejo drugo delovno mesto. Fištravec se je s predlogom strinjal v upanju, da bi se po Kečkovem odstopu umirile strasti. A si je potem direktor premislil in sporočil, da bo vztrajal na svojem položaju. In na njem bo tudi ostal, ker ni nikoli uradno ponudil odstopa, ki bi ga lahko obravnaval mestni svet, župan pa (še) nima utemeljitve za njegovo morebitno krivdno razrešitev.

Keček upa, da bo s sindikatom našel nekakšen skupni imenovalec in da potem stavke ne bo. Po njegovi oceni vodstvo zavoda niti ne more izpolniti bistvenih zahtev sindikata, kot je odprava plačnih nesorazmerij, ker je to v pristojnosti države. V zvezi z dopustom pa je dejal, da je enak ukrep doletel tudi druge poklicne gasilske enote v Sloveniji.

Svet zavoda vse očitke sindikata odločno zavrača. Že sredi septembra so se na seji seznanili z ugotovitvami posebne komisije, ki jo je vodil predsednik sveta Jože Škof. Komisija ni ugotovila nepravilnosti, svet zavoda pa je v primeru Kečkove razrešitve napovedal kolektivni odstop. Ogrizek je včeraj ponovil oceno, da je bila komisija pristranska in nestrokovna, zato se z njenimi ugotovitvami ne strinja.