Dežuranje v slovenjgraški bolnišnici je od 1. oktobra plačano po referenčnem količniku in ne več glede na plačni razred, v katerega je posamezni zdravnik, ki dežura, uvrščen. Plačila dežurstev po referenčnem količniku so le eden od ukrepov, ki jih je z namenom uravnoteženja poslovanja predlagalo vodstvo bolnišnice in jih je potrdil svet bolnišnice, ni pa jih potrdil strokovni svet bolnišnice.

Zdravniki so pred dobrim tednom dni v pismu javnosti izrazili nasprotovanje predlaganim varčevalnim ukrepom, vodstvu bolnišnice so očitali, da se z njimi glede tega ni pripravljeno pogovarjati, in napovedali preklic soglasij za dežuranje oz. za delo, ki bo trajalo več kot 40 ur na teden.

Soglasje je preklicalo 23 zdravnikov, direktor bolnišnice Janez Lavre pa novih ne pričakuje, je danes pojasnil za STA. Na vprašanje, kako bo organizirano delo oz. dežuranje v bolnišnici po 1. novembru, pa je Lavre odgovoril, da je to stvar organizacije dela na posameznih oddelkih oziroma odvisno od odločitev predstojnikov posameznih oddelkov.

Na oddelkih za ginekologijo in za travmatologijo ter na oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo so sicer soglasja preklicali skoraj vsi zdravniki.

Načeloma je možno, da bodo spremembo občutili tudi bolniki, pravi Lavre, ki pa je prepričan, da se bo delo organiziralo tako, da bodo pacienti to čutili najmanj.

Potrjeni varčevalni ukrepi s 1. oktobrom poleg plačila dežurstev po referenčnem količniku predvidevajo še delo v turnusu ob enakem številu zaposlenih in zmanjšanje števila zaposlenih za dva odstotka z mehkim odpuščanjem. Bolnišnica, ki je letos ob polletju imela po zdajšnjih ocenah 547.000 evrov izgube, naj bi z izvajanjem varčevalnih ukrepov poslovanje uravnotežila v dveh letih.

Kot je danes še pojasnil Lavre, doslej tudi niso podaljšali zaposlitve eni osebi, ker ji je prenehala pogodba za določen čas. Poleg tega izvajajo vse ostale ukrepe, povezane z zdravili in materiali, nižajo število nadur, racionalno predpisujejo laboratorijske preiskave in diagnostiko izven rednega delovnega časa in ne tiskajo izvidov v oddelkih, ki so vključeni v informacijski sistem. Prav tako so uspeli znižati ceno za reagente v laboratoriju za 11 odstotkov in po strokovnem posvetu znižati število dnevno potrebnih za čiščenje in transport za štiri.