Podjetje Florjančič tisk iz Miklavža ima bogato družinsko poslovno zgodovino. Družina Florjančič je imela priznano kmetijo, kjer so se ukvarjali z živinorejo in poljedelstvom. V zadnjih dvajsetih letih se je postopno preoblikovala v trdno gospodarsko družino v tiskarski dejavnosti. Vseskozi so bili v gospodarsko dejavnost vključeni vsi družinski člani treh generacij, torej stari starši, starši in otroka.

Oče Ivan Vodenje že počasi predaja sinovoma Nacu in Roku, ki sta se od mladih nog vključevala v delo ter zdaj vodita komercialo in proizvodnjo. Žena Liljana je 50-odstotna lastnica in je možu v vseh poslovnih aktivnostih stala ob strani z urejanjem plačilnega prometa, dokumentacije in računovodstva.

Specializirani so za tiskanje in knjigovezništvo, predvsem knjig, brošur, katalogov in revij. Vse bolj pa se usmerjajo tudi v zadovoljevanje potreb industrijskih kupcev, marketinških hiš ter podjetij.

Temeljno vodilo podjetja je, da v dogovorjenem roku uredijo vse od prihoda naročila v hišo do predaje tiskovin naročniku kjer koli v Evropi, saj imajo vse na enem mestu: pripravo, tisk, knjigoveštvo in logistiko. Več kot 80 odstotkov tiskovin izdelajo za tuje naročnike. Ker imajo vrhunsko tiskarsko opremo in obvladujejo celoten proces od naročila do predaje tiskovin pri naročniku, so sposobni hitro izdelati velike naklade, ki jih potrebujejo tuji partnerji iz večjih držav Evrope.

V podjetju, ki je sicer konec leta 2012 ustvarilo 5,8 milijona evrov prometa, je zaposlenih samo 38 ljudi. Veliki naročniki se v zadnjih letih sami vračajo zaradi odličnih izkušenj, ki jih še niso srečali drugod v Evropi. Zato so se tudi vsako leto celotni prihodki povečali za vsaj milijon evrov kljub kriznim časom in nižanju cen v tiskarstvu.

Spremljanje razvoja tiskarske tehnologije, spreminjanje tržnih potreb po tiskovinah in konkurenca stalno motivirajo vodstvo, da se prilagaja v ponudbi, organizaciji in cenovni politiki. Hitreje rastejo od konkurence, ker imajo odlično ekipo zaposlenih, vrhunsko tehnologijo tudi za velike naklade tiskovin, kar pritegne predvsem večje tuje naročnike. Z dodelanimi procesi na eni lokaciji zagotavljajo celovito kvaliteto tiskovin ter imajo manj stroškov in izgube časa. Zato so v Evropi konkurenčnejši od drugih slovenskih tiskarjev.

Vsako naročilo je enkraten projekt. Ko se v delovnih procesih zgodijo napake, jih analizirajo ter sprejmejo korektivne in preventivne ukrepe, da se napake ne bi več ponavljale. Ko kdo poda idejo, ga vedno poslušajo, saj se vodstvo zaveda, da so v timu vedno močnejši. Zaposleni se vedno sami dogovorijo, kdo bo podaljšal delovnik za doseganje rokov, pa tudi glede dopustov se sami uskladijo. Ob izboru novih sodelavcev preverijo njihovo motivacijo, zanesljivost in učljivost. Vsak prepoznan kandidat lahko en dan samo opazuje, kako se dela v tiskarni. V poskusni dobi ima možnost prikazati svoje kvalitete, uskladiti svoje cilje s cilji podjetja in se odločiti, ali bo odlično delal za plačo, ki v povprečju znaša 1943 evrov bruto. Ob koncu opravi interno kvalifikacijo in sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Tiskarjev namreč primanjkuje, zato vsakega oblikujejo in temeljito uvajajo v delo. jpš