»Na podlagi izdelane presoje dejanskega stanja in analize variant izvedljivosti projekta gradnje stanovanjsko-poslovne soseske Vurnikov trg in aprila sprejetih sklepov občinskega sveta se gradnja radovljiške knjižnice nadaljuje v okviru sklenjenih pogodb s Perino in Tehnikom Škofja Loka,« je znova poudaril radovljiški župan Ciril Globočnik. Letošnje milijonsko posojilo naj bi zadoščalo za zaključek del pri zunanji ureditvi ter delih zgradbe knjižnice, ki služijo skupni rabi s preostalimi objekti na območju kareja H. Šele v prihodnjem letu je načrtovano nadaljevanje gradnje objekta knjižnice.

Občina tako nadaljuje projekt, ki je več kot le sporen in za katerega je doslej vložila že pol milijona evrov za gradnjo, nekaj manj je odštela tudi že za nakup opreme (ki je že nekaj let v skladišču pri prodajalcu...). Poročali smo, da je analiza projekta, ki jo je opravilo neodvisno podjetje iz Domžal, pokazala številne nepravilnosti pri sklepanju pogodb z zasebnim partnerjem še v času mandata Janka S. Stuška. 162 strani dolga analiza med drugim ugotavlja, da obstaja zelo verjetna pravna možnost, da so pogodbe z zasebnim partnerjem nične, saj naj ne bi bile skladne z zakonom o javno-zasebnem partnerstvu, prav tako naj bi bila sporna izbira izvajalca (pogodba s Tehnikom je bila podpisana tik pred zadnjimi lokalnimi volitvami). A o tem bi moralo odločati sodišče in razplet sodbe bi lahko bil za občino tudi manj ugoden in bi povzročil ogromno stroškov. Analiza je namreč pokazala, da bi uveljavitev ničnosti ali razveljavitev pogodb občino lahko stala med milijonom in dvema milijonoma in pol evrov. Pogodbe s Tehnikom so namreč tako dobre za zasebnega partnerja, da predvidevajo za občino velike stroške in pogodbene kazni.

Zanimivo je, da se, čeprav je bila omenjena analiza projekta občinskim svetnikom predstavljena že spomladi, nadzorni odbor občine podrobnejšega pregleda posla, za katerega je občina že zdaj plačala veliko, še več pa bo še prihodnjih deset ali več let, sploh še ni lotil. Na to je moral nadzorni odbor, ki ga vodi Jernej Kolman, opozoriti samostojni občinski svetnik Marjan Vidic. Nadzorni odbor je tako šele na zadnji svoji seji minuli teden obravnaval vprašanja svetnika Vidica glede opredelitve do projekta gradnje knjižnice in sprejel sklep, da se »na občini Radovljica opravi nadzor projekta kare H 16. oktobra«. pk