Župan Zoran Janković je nedavno povedal, da je družba Gradis skupina G končno predložila bančno garancijo Deželne banke Slovenije za dobro in pravočasno dokončanje garažne hiše Kozolec II. A pri tem je zamolčal pomemben podatek, da sta Mestna občina Ljubljana in njen zasebni partner Zil inženiring z Gradisom G minuli ponedeljek sklenila aneks h gradbeni pogodbi.

Ker Gradis G očitno več mesecev ni mogel pridobiti garancije v višini 10 odstotkov pogodbene vrednosti gradbenih del, ki znašajo 2,3 milijona evrov, sta mu šla mestna občina in Zil tako naproti, da je moral Gradis ob podpisu aneksa priložiti le garancijo v vrednosti treh odstotkov, kar znese 70.415 evrov. Garancijo za preostalih sedem odstotkov pogodbene vrednosti (164.302 evra) pa mora Zilu predložiti v roku štirih mesecev od sklenitve aneksa. Obe bančni garanciji morata veljati do 22. novembra prihodnje leto. Čeprav Gradis G še ni dal celotne bančne garancije, pa je gradbena pogodba vseeno že veljavna, saj aneks določa, da začne veljati, ko mestna občina dobi garancijo v vrednosti treh odstotkov.

Ker mora Zil na svojo sedemodstotno garancijo počakati, so partnerji z aneksom opredelili, da lahko Zil do pridobitve garancije zadrži sedem odstotkov plačila vsakega računa za opravljena dela. Če Gradis G svoje obljube o zagotovitvi garancije v roku štirih mesecev ne bo izpolnil, lahko Zil in občina unovčita že prejeto garancijo oziroma lahko Zil nadaljnjih 121 mesecev zadrži neizplačana sredstva v skupni višini največ desetih odstotkov vrednosti gradnje.

Tudi po prvotni pogodbi bi Gradis G sicer res moral bančno garancijo razdeliti med mestno občino in Zil, pri čemer bi občina dobila tri odstotke, Zil pa sedem odstotkov. A obema bi moral gradbinec garanciji predložiti v roku 15 dni po podpisu gradbene pogodbe, to je najpozneje do 25. junija. Čeprav tudi po tem datumu ni bilo ne duha ne sluha o garanciji za dobro in pravočasno izvedbo del, sta občina in Zil Gradisu G vseeno dopustila, da na gradbišču začne graditi.

Sodeč po zapisu iz aneksa so bili krivci, da Gradis G ni mogel pridobiti bančne garancije, »spremenjene poslovne politike bank in posledično poostreni pogoji ter dolgotrajnejši postopki izdajanja garancij«. Dejstvi, da je šel Gradis G minulo leto skozi postopek prisilne poravnave in da ga Grepova nasedla investicija v Stožicah lahko vsak trenutek potegne v stečaj, v aneksu nista bili omenjeni.