Razmere na kranjski Ljudski univerzi so kaotične vse od odhoda dolgoletne direktorice Darje Kovačič, ki je tudi mestna svetnica LDS. Kovačičeva je najprej s položaja odstopila, po nekaj mesecih pa jo je njena naslednica Barbara Šmid odpustila iz razlogov nesposobnosti. Toda svet zavoda je medtem ugotovil nepravilnosti pri imenovanju Barbare Šmid za vršilko dolžnosti direktorice, tako da se je na čelo ljudske univerze v kratkem času zavihtela že tretja ženska – Mateja Šmid. Vendar tudi njeno imenovanje ni minilo brez pretresov, saj so proti njej nastopili ostali zaposleni.

Pravnica je študentka

»V prihodnjem tednu bom skušala sklicati svet LU Kranj. Vanj je bila po mojem mnenju nezakonito imenovana Špela Bavec Žumer kot uporabnica (študentka na ljudski univerzi, op. a.). Najprej moramo razrešiti bivšega predstavnika uporabnikov, nato izvesti pravilne volitve, da bi svet deloval v polni sestavi,« je dejala predsednica sveta Ana Pavlovski, ki jo je v svet imenovala Mestna občina Kranj. Prav njo pa dve predstavnici zaposlenih obtožujeta, da je kriva za zapisnik ene od ključnih sej sveta, ki naj ne bi bil pravilno zapisan in podpisan. Zato bo z vsem imela opraviti tudi policija, najavljena pa je tudi posebna državna inšpekcija.

Predstavnica študentov Špela Bavec Žumer naj bi bila po zatrjevanju drugih predstavnic zaposlenih izvoljena v svet povsem skladno s proceduro. Gre za pravnico (zaposlena je bila v Merkurju in tudi pričala na sojenju Binetu Kordežu) in podjetnico, ki se ukvarja s podobno dejavnostjo, kot jo ima LU Kranj – usposabljanjem in izobraževanjem. Ni pa nam uspelo odkriti, katere oblike izobraževanja se je udeleževala na LU Kranj, da je postala predstavnica uporabnikov. »Videla sem, da poteka kandidatski postopek, in sem se prijavila,« je pojasnila svojo odločitev za kandidaturo in imenovanje v svet LU, ki pa mu predsednica oporeka.

Posli pod drobnogledom

Revizijska služba kranjske občine bo v prihodnjih dneh pregledala tako odhod bivše direktorice Darje Kovačič kot tudi poslovanje v času vodenja Barbare Šmid. Med tistimi, ki so v tem času prejeli največ denarja od LU Kranj, sta po podatkih Supervizorja Prva osebna zavarovalnica in podjetje IPČ iz Kostanjevice na Krki za vzdrževanje in hišniško dejavnost. Dosedanja vršilka dolžnosti Barbara Šmid ima skupaj s svojo sestrično, tudi predstavnico zaposlenih v svetu LU Kranj, podjetje na Bledu, ki se ukvarja s hotelirstvom.

Ko smo zaprosili kranjsko občino, ustanoviteljico LU Kranj, za podatke o načinu odhoda na zavod za zaposlovanje lokalne političarke, mestne svetnice in bivše direktorice Darje Kovačič, so nam odgovorili, da do konca revizije ne dajejo podatkov. LU Kranj ustvari za okoli 600.000 evrov prihodkov na leto, 160.000 jih dobi od države.