Bralec z Bleda nas je opozoril, da se mu zdi tako velikansko betonsko skulpturo postavljati v teh časih vendarle nekoliko preveč potratno, velika harmonika sredi krožišča bo zastirala pogled proti Bledu, morda bo s tem ogrožena tudi prometna varnost, so skrbi, na katere nas je opozoril bralec.

Na občini Radovljica po drugi strani odgovarjajo, da je projekt usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste, ki je soglašala s takšno ureditvijo središčnega otoka krožnega krožišča na državni cesti. »Podpirajo ga tudi druge gorenjske občine, tako zaradi prispevka bratov Avsenik k promociji Gorenjske in Slovenije kot zaradi ureditve doslej zanemarjenega krožišča,« je pojasnila Manca Šetina Miklič, vodja kabineta radovljiškega Radovljice.

V občinskem proračunu za letošnje leto je za dokumentacijo, ureditev krožišča in izdelavo ter postavitev skulpture zagotovljenih približno 72 tisoč evrov. Trenutno potekajo gradbena dela, nato pa bodo skulpturo postavili na pripravljeno betonsko osnovo. Promet v krožišču bo oviran do konca oktobra.

»Glede prometne varnosti poudarjam, da smo pri načrtovanju in izvedbi ureditve krožišča s skulpturo Avsenikova glasba upoštevali predpise s področja cest, projektiranja cest, prometne signalizacije in prometne opreme, tehnične specifikacije za krožna križišča ter projektne pogoje, ki jih je izdala Direkcija RS za ceste. Med pogoji je bil seveda tudi, da zaradi posegov ali zunanje in prometne ureditve ne sme biti ogrožena varnost prometa na državni cesti. V projektni dokumentaciji smo morali med drugim izračunati in prikazati ustrezno preglednost na območju državne ceste ter cestnih priključkih in zagotoviti, da vidljivost in zaznavnost prometne signalizacije ne bosta ovirani. V tehničnih specifikacijah za krožna križišča ministrstva za infrastrukturo in prostor pa je celo določeno, da se z zakrivanjem prometa na nasprotni strani krožnega krožišča glede na mesto priključevanja lahko izognemo zmedi in zbeganosti, ki jo pri voznikih povzroča pregled nad odvijanjem prometa v celotnem krožnem križišču,« je pojasnila Manca Šetina Miklič. Velikanska harmonika, ki bo zakrivala pogled na drugo stran krožišča, naj bi tako celo izboljšala prometno varnost.