Po mnenju direktorjev iz Špesovega doma Vojnik, Zavoda svetega Rafaela Vransko, Doma starejših Laško, Lambrechtovega doma Slovenske Konjice, Pegazovega doma Rogaška Slatina in Zavoda svetega Jožefa Celje je naloga ministrstva, da ravna v skladu s sprejetimi načrti razvoja dejavnosti ter pri tem upošteva tudi ponudbo in povpraševanje. Širjenje zmogljivosti v javni mreži ni pravilen pristop ter bolj diši po neodgovornosti in korupciji. Njihovo ogorčenje je toliko večje, ker nekateri domovi v regiji načrtujejo naložbe, s katerimi bodo stanovalcem zagotovili ustrezne bivalne standarde, medtem ko si lokalna politika ponekod zelo prizadeva za gradnjo novih domov. »Če pristojno ministrstvo ne bo načrtno obvladovalo obsega ponudbe institucionalnega varstva starejših in ga prilagajalo dejanskim potrebam, bo neposredno povzročilo neobvladljiv propad vrste domov,« so še zapisali v pismu. Spomnimo, da je podjetje KDU, ki je v lasti Ivana Kovača, direktorja Doma starejših Prebold, Raiffeisen Leasingu dolžno kar 200.000 evrov. Ker nima denarja, da bi pokrilo svoje obveznosti, je Raiffeisen Leasing predlagal stečaj, medtem ko je Kovač že napovedal, da bo temu na sodišču nasprotoval. Zaradi stavke zaposlenih, ki plačo dobivajo po kapljicah, in zaradi negotove prihodnosti se je petina stanovalcev že izselila iz doma.gm