Te izsledke so nedavno objavili v medicinski reviji The Lancet. »Naše ugotovitve izpostavljajo omejen učinek, ki ga ima nacionalna strategija proti okužbi s HIV, s katero želimo zmanjšati prenos te okužbe tako, da povečujemo možnost testiranja proti HIV na klinikah za spolno prenosljive okužbe. Zdi se, da večji obseg kritja protivirusnih zdravil na račun zdravstvenega zavarovanja ni dovolj za ustavitev širjenja okužbe s HIV med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi,« je povedala glavna avtorica raziskave Daniela De Angelis iz britanskega sveta za medicinske raziskave. V Veliki Britaniji je pri moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, največji delež okuženih s HIV prav v pokrajinah Anglija in Wales (v Londonu je okuženih devet odstotkov te populacije, drugje pa trije odstotki).

De Angelisova in kolegi so razvili model za ugotavljanje pojavnosti okužb s HIV, ki v nasprotju s predhodnimi modeli omogoča ugotavljanje deleža okuženih tako, da kombinira število celic CD4 ob postavitvi diagnoze okužbe s HIV s podatki o naravni zgodovini okužbe. Ta model so uporabili pri preučevanju podatkov o novih diagnozah HIV med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, in ocenili trende, v kolikšnem času po okužbi pride do postavitve diagnoze, delež novih diagnoz in število nediagnosticiranih okužb s HIV med to populacijo v letih od 2001 do 2010. V tem času se je povprečni čas, ki preteče od okužbe do postavitve diagnoze okužbe, s štirih let zmanjšal na 3,2 leta. Kljub temu raziskovalci niso opazili upada v pojavnosti teh okužb, saj se je ves ta čas število na novo diagnosticiranih okužb gibalo od 2300 do 2500 na leto. Prav tako se niso veliko spremenile ocene o nediagnosticiranih okužbah (7370 okužb v letu 2001 in 7690 v letu 2010).

Te rezultate je treba interpretirati v luči občutnega povečanja testiranja na okužbo s HIV na klinikah za zdravljenje spolno prenosljivih okužb (16.000 testiranih moških v letu 2001 in 59.300 v letu 2010) ter deleža financiranja protivirusnih zdravil iz zdravstvenega zavarovanja (od 69 odstotkov v letu 2001 do 80 odstotkov v letu 2010).

Avtorji raziskave menijo, da je razlago za konstantno visok nivo prenosov okužb v tej skupini iskati v tem, da so moški, ker se je učinkovitost zdravljenja okužbe s HIV izboljšala, ponovno začeli prakticirati ne varne metode spolnih praks, in v nezadostnem dostopu do testiranja na HIV v tej skupini.

Da bi zmanjšali delež prenosov okužb s HIV v tej skupini, avtorji predlagajo, da zdravstvene službe izboljšajo možnosti testiranja v tej skupini ter zdravljenje okužbe začnejo prej, kot se zdaj priporoča (torej glede na število celic CD4). lo